Dovrebanen: Mye gjort, men fortsatt et stykke fram

Onsdag 5/6 ble det kjørt i sakte fart med arbeidsmaskin på strekningen Ringebu – Vinstra for første gang etter flommen. Fåvang – Ringebu har fortsatt ti større linjebrudd som må utbedres.

Banen er snart ferdig reparert Ringebu - Fron. (Alle foto: Njål Svingheim)
Etter den enorme skadeflommen i Gudbrandsdalen har nå reparasjonsarbeidet kommet så langt at det for første gang etter uværet kan kjøres i sakte fart med visitasjonsvogn på strekningen  Ringebu – Vinstra.Byggeleder Stig Arild Brenden
– Vi har nå fått bygget ny underbygning på plass på alle de store linjebruddene på denne strekningen, sier byggeleder Stig Arild Brenden. Han har ansvaret for gjenoppbyggingen av Dovrebanen på den ni kilometer lange biten som ble mest ødelagt. Det som fortsatt gjenstår er utbedring av flere større brudd mellom Fåvang og Ringebu. – Strekningen forbi Kvitfjell er vanskelig tilgjengelig og vi må der i stor grad bruke sporet for å komme til. Arbeidet er i full gang også der, men det er klart at det ennå vil gå mange dager før det kan gå tog der.

Rasert

-Jeg må si jeg følte meg liten da jeg kom hit og fikk se omfanget av skadene for snart to uker siden, forteller Brenden. –Disse 200 meterne bortover her var fullstendig rasert. Baneanlegget har fått så stor medfart at det nærmest ikke er til å fatte. Men vi har fått til en skikkelig planlegging og klart å jobbe systematisk med dette fra punkt til punkt. Flere entreprenører har kastet seg rundt og fått inn mannskap og maskiner på kort tid. For å komme til på alle stedene har vi måttet bygge et stort antall anleggsveier for å komme til på alle skadepunktene. Tallet på steder med behov for utbedringer i banelegemet er ca 200 i alt,  forteller han, mens han viser hvor høyt vannet sto og hvordan det har oppstått elver der det tidligere bare var skog og beitmark.
Ny stikkrenne med overløp langt inn i gjenoppbygget jernbanefylling på et sted det ikke tidligere har kommet vann.
 – Vi ser fram til en større gjennomgang mellom faginstansene på hvordan alt vannet kunne komme ned i dalbunnen på nye steder, sier Brenden.

Bedre bane

Litt lenger sør treffer vi byggeleder-kollega Mauritz Lie. Byggeleder Mauritz Lie Han er i full gang med detaljene i gjenoppbyggingen av strekningen Fåvang – Ringebu, forbi det trange og bratte Kvitfjell-området. – Dette bruddet er ganske typisk, forklarer Lie. Enorme vannmengder har funnet et nytt løp helt oppe fra fjellet. Vår gamle stikkrenne har ikke kunnet ta unna vannet og sporets underbygning er vasket ut. På denne 10 kilometer lange strekningen har vi ti slike linjebrudd, for uten flere ras og utglidninger i fyllingene. – Nå legger vi inn nye og større stikkrenner på sju steder bare på denne biten. Vi legger inn bedre drenering, rensker og graver opp nye grøfter langs sporet og i sideterrenget  som er omfattet av skadene og får på denne måten en bedre drenert bane til slutt.
 – Denne flommen var mange ganger verre enn den som kom i 2011, sier Lie og Brenden. – På mine 41 år på banen her i Gudbrandsdalen har jeg aldri sett noe i nærheten av dette, sier Mauritz Lie. –   Det som er gledelig er at vi ser at det som ble gjort den gang har klart seg bra denne gangen. Banen ble mer robust på de stedene der den ble ødelagt i 2011, det samme vil skje denne gangen. – Men vi hadde jo helst sett at vi kunne jobbet mer forebyggende med å gjøre Dovrebanen mer robust, og ikke som gjenoppbygginger etter skadeflom, sier karene.

Typisk sted der store vannmengder har ødelagt jernbanens fundament. Her ved Dovrebanens km 233,7 nord for Fåvang.

Fåvang – Ringebu sist klar

Det vil være strekningen Fåvang – Ringebu som gjenåpningen henger på. Her er det fortsatt en del dagers arbeid før skinnegående maskiner kan passere. Fyllingene er bløte og Lågen rett ved banen er rekordhøy. Flere steder må fyllingen på utsiden mot Lågen bygges opp på nytt.
 Så skal sporet pakkes opp og justeres. Skinnene må nøytraliseres på nytt og anlegget testes ut. Det har også kommet inn mye finstoffer, jord, leire og sand i ballastpukken slik at det bør kjøres renseverk på disse stedene så fort som mulig. – De første dagene vil vi trolig kjøre med litt lavere fart inntil alt får satt seg skikkelig, sier Stig Arild Brenden. Så vil vi fortsatt ha et stort etterarbeid både resten av dette året langt inn i neste, sier han.

Grus, leire og stein i sporet ved Kvitfjell holdeplass, km 235,35.
Ny grøft sør for Fron.

Det vil fortsatt gå en del dager før det røde flagget kan fjernes og togtrafikken kommer i gang igjen i Gudbrandsdalen.