Bot for dragehode

Jernbaneverket har mottatt forelegg på 1 million kroner for å ha sprøytet den fredede urten dragehode langs Dovrebanen.

Dragehode i full blomst. Bilde hentet fra Wikipedia.Sprøytingen skjedde i juni 2012, og Jernbaneverket var klar over at den sjeldne planten dragehode vokste i området.

Ved en glipp hadde ikke firmaene som utførte sprøytineng fått oversendt oppdatert informasjon om forekomsten av dragehode. Vanligvis sender Jernbaneverket  rutinemessig over slik informasjon til leverandører og entreprenører, men i forbindelse med at tidspunktet for arbeidet ble fremskyndet ble ikke dette gjort. Firmaene som utfører arbeidet har også et ansvar for å sjekke opp om det er nødvendig å ta spesielle hensyn. Jernbaneverket har nå 21 dager på å vurdere om boten skal vedtas.


I mai 2011 ble dragehode vernet av Kongen i statsråd, og den har nå status som en prioritert art etter naturmangfoldloven. Les eventuelt mer om vern av dragehode i denne digitale brosjyren fra Direktoratet for naturforvaltning og Fylkesmannen i Oslo og Akershus.