Bedre trafikkforhold ved Drammen stasjon

21.mai starter anleggsarbeidene med ny trafikkforplass for Drammen stasjon. Dagens 'kaos' skal erstattes av en moderne plass med arealer for gående, syklende og kjørende.

  
Slik skal det bli ved Drammen stasjon.  <strong> Illustrasjon: Link Arkitektur </strong> 
.
Etter at Strømsø Torg foran Drammen stasjon er pusset opp for store beløp, har turen nå kommet til området bak stasjonen. Tidligere var det korttidsparkering og mulig å kjøre og hente til og fra togene ved hovedinngangen. Da det nye bilfrie Strømsø Torg sto ferdig, ble mye av trafikken ledet inn i området bak stasjonen. - Her er det til tider ganske kaotisk og vi mangler skille mellom gående, syklende og kjørende, sier stasjonsansvarlig i Drammen, Terje Apenes. Nå skal Drammen Kommune og Jernbaneverket sammen bygge om arealet til en moderne trafikkforplass med ryddige forhold for alle.

Anleggstarten er 21.mai og i anleggsperioden vil det bli noen færre parkeringsplasser ved Drammen stasjon. -Vi må ta noen parkeringsplasser til riggområde for anlegget og legge noen kortiddsplasser til det som i dag er pendlerparkeingsplasser. -Vi beklager dette, men det er helt nødvendig for å få jobben gjort til beste for alle, sier Apenes. Det er Drammen kommune som er byggherre og spleiselaget beløper seg til nærmere 15 millioner kroner.

Dette skal bygges:

•Ny veioverbygning med asfalt og granitt
•'Kiss and ride'
•Snøsmelteanlegg som også kobles til Plattform 1
•Beplantning
•Overvannshåndtering
•Belysning
•Oppmerking
Anleggsarbeidet vil pågå i ca fem måneder og ferdigstilles i november.

Dagens situasjon ved Drammen stasjon skal forbedres med nye trafikkforplass. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>