Avsporing ved Kvam

Mandag 22. juli ved 15-tiden sporet et godstog av nord for Kvam i Gudbrandsdalen. Det var ikke personskader, men Dovrebanen fikk hard medfart på stedet. Banen forventes ferdig utbedret torsdag.

Tømmertoget som sporet av ved Kvam. Foto: Per Åge Noet/ Jernbaneverket.Skinnegangen fikk skader over flere hundre meter, og enkelte master som holder kontaktledningen (kjøreledningen) oppe hadde veltet. Tømmertoget hadde ikke last da det sporet av.

Mannskaper fra Jernbaneverket sikret stedet mandag ettermiddag, og Statens Havarikommisjon og Jernbaneverkets egen undersøkelsesenhet gjorde sine undersøkelser av skadestedet.

På formiddagen onsdag 24. juli er alle de avsporede vognene fjernet, og jobben med å reparere banen er i full gang. Arbeidet med kjøreledningen har kommet langt, og det pågår bl.a. utskifting av sviller og skinnelegging. Jernbaneverket regner med at banen kan gjenåpnes for togtrafikk i løpet av torsdag 25. juli.

Dovrebanen har flere skader etter avsporingen. Foto: Per Åge Noet/ Jernbaneverket.