Arbeidshelg på flere banestrekninger i pinsehelgen

Jernbaneverket utfører planlagte arbeider på Drammenbanen, Vestfoldbanen og Kongsvingerbanen, førstkommende helg. Det blir buss for tog på de berørte strekningene.


For informasjon om trafikkavviklingen se NSBs og Flytogets nettsider.Det kjøres buss for tog på flere banestrekninger i pinsehelgen. Foto: Harry Korslund

Drammenbanen
Fra og med lørdag 18. mai kl. 01.00 til og med mandag 20. mai kl.10.15, skal det utføres arbeider mellom Asker og Drammen. Denne helgen skal det pågå forberedende arbeider for sommerens oppgradering til F-ATC på strekningen. F-ATC er automatisk hastighetsovervåking, en ekstra barriere som automatisk vil justere farten ned dersom togene holder høyere hastighet enn tillatt.

- På denne strekningen har det kun vært delvis ATC tidligere, så dette gjør at det blir enda sikrere for de som bruker toget på strekningen, sier sporkoordinator Knut Ole Kristoffersen.

I Lieråsentunnel skal utgåtte avsporingsindikatorer fjernes. Mye av dette utstyret er gammelt, ødelagt og ikke lenger i bruk. Det har også kommet endringer i regelverket som tilsier at disse ikke lenger er nødvendige. For å få færre feilkilder i anlegget, fjernes nå disse.

I Drammen har Jernbaneverket fornyet sporområdene på Skamarken og Sundhaugen. Dette har gjort det mulig å snu og parkere flere tog. Hovedtyngden av arbeidene ble avsluttet i vinter, men denne helgen skal det gjøres diverse kompletterende og avsluttende arbeider, bl.a. med anlegget for togenes kjørestrøm (kontaktledningen).

Vestfoldbanen
Fra og med lørdag 18. mai kl. 01.00 til og med mandag 20. mai kl. 10.15 er Vestfoldbanen stengt for trafikk mellom Drammen og Skoppum/Tønsberg. På Holmestrand stasjon skal det utføres arbeider for nytt dobbeltspor Holm – Nykirke i perioden fra kl. 01.00 natt til 18. mai og frem til kl.13.00 den 19. mai.

I dette tidsrommet skal det pågå spunt- og gravearbeider. Spunting vil si å banke en stålvegg ned i grunnen, dette er en støyende prosess. Det skal også graves og monteres et sikkerhetsgjerde med sikkerhetsnett.

Denne helgen blir også spor tre på Holmestrand stasjon fjernet, her skal det bygges anleggsvei til bruk for utbygging av ny stasjon i Holmestrand.

Kongsvingerbanen
Fra og med søndag 19. mai kl. 00.15 til og med mandag 20. mai kl. 12.30
skal det pågå arbeider mellom Lillestrøm og Kongsvinger. På Lillestrøm hensetting, ved driftsbanegården i Fabrikkgata, og på Lillestrøm spor 13, dvs Kongsvingerbanen gjennom Lillestrøm, vil det være aktiviteter i hele perioden. Arbeidene er i hovedsak masseutskiftning, fjerning av gamle skinner og legging av nye, kontaktledningsarbeider, kabeltrekking og signalarbeider. De mest støyende arbeidene er masseutskiftingen som vil pågå ved sporveksel 8, dvs ved Lillehagen barnehage.

Andre nevnte anleggsarbeider skjer på driftsbaneområdet i Fabrikkgata og langs sporområdene på Nesa.

På Nerdrum bru skal Statens vegvesen sette opp nytt rekkverk, og i den forbindelse må kjøreledningen på stedet kobles fra.

På Fetsund stasjon skal det utføres vedlikehold på sporene, mens det mellom Fetsund og Årnes skal byttes to drivmaskiner til sporveksler. Det skal også gjøres annet vedlikehold på sporvekslene på strekningen.

I forbindelse med den allerede påbegynte utvidelsen av parkeringsplassen på Årnes skal det bygges ny undergang under sporet på Årnes stasjon. Dette gjør det enklere for trafikanter å komme seg fra den utvidede parkeringsplassen og over til spor 1.

I anleggsperioden har enkelte tog benyttet spor 2, men når dette arbeidet er ferdig kommer all ordinær persontogtrafikk igjen til å gå i spor 1.

Også på Kongsvinger stasjon kommer det til å være hektisk aktivitet i helgen. Her skal det legges til rette for at strømmen på Nordenga tømmerterminal skal kunne kobles ut uten at dette får konsekvenser for resten av togtrafikken på stasjonen. Dette gjøres ved at strømmen til sporene mot tømmerterminalen seksjoneres ut som et eget felt på stasjonen.
I tillegg skal det gjøres vedlikehold på sporene inne på stasjonsområdet.

-Vedlikeholdsarbeidet vi gjør denne helgen er svært viktig for å unngå alvorlige feil på et senere tidspunkt. Dette er svært viktig for å kunne gi de reisende et stabilt tilbud, sier sporkoordinator Børre Karlsen.

Kontaktpersoner
Drammenbanen: kommunikasjonsrådgiver Torgald Sørli (tlf. 472 39 469).
Vestfoldbanen: kommunikasjonsrådgiver Freddy Samson Fagerheim tlf. 957 01 869 Kongsvingerbanen: kommunikasjonsrådgiver Randi Margrete Nedresæter Folke-Olsen (tlf. 400 06 200).
Lillestrøm: kommunikasjonsrådgiver Oddrun Vågbø (tlf. 907 86 358)