Arbeidshelg på Kongsvingerbanen og Gjøvikbanen

Helgen 28.-29. juni skal Jernbaneverket gjøre arbeider på Kongsvingerbanen mellom Lillestrøm og Fetsund, samt på store deler av Gjøvikbanen.

Sjekk nettsidene til NSB for å se hvordan dette påvirker din avgang på Gjøvikbanen eller Kongsvingerbanen.

Kongsvingerbanen fra Lillestrøm til Fetsund er stengt fra og med lørdag 28. juni klokka 21:00 til mandag 1. juli klokka 05:00.
Gjøvikbanen er stengt fra og med lørdag 28. juni klokka 23:10 til og med søndag 30. juni klokka 11:30.

Gjøvikbanen
På Gjøvikbanen fortsetter det store arbeidet med å bytte ut 9000 sviller. Les mer om dette her: Nye sviller på Gjøvikbanen
I tillegg skal det gjøres kontrollarbeider av kontaktledningen (anlegget for togenes kjørestrøm) mellom Stryken –Roa, samt sporvekselsarbeider på Grua.
 

- Dette er vedlikeholdsarbeid som må gjøres med jevne mellomrom for at togene skal kunne kjøre. Når vi gjør slikt vedlikehold sikrer vi at vi kan opprettholde punktligheten og at togene kan kjøre som planlagt, sier byggeleder for fornyelse, Kjetil Myhre i Jernbaneverket.

Mellom Eina og Reinsvoll skal Statens Vegvesen utføre arbeider på en veibro over jernbanen ved Bruflat.

Kongsvingerbanen
På Lillestrøm stasjon skal det foregå signalarbeider og nytt kryssningsspor settes i drift. Arbeidene vil foregå i hovedsak ved Lillehagen barnehage og ved driftsbanegården i Fabrikkgata. Merk! I perioden 28. juni-11.august stenges jernbaneundergangen i Nesgata i Lillestrøm for trafikk i seks uker.

Slik byttes de 9000 svillene på Gjøvikbanen. Foto: Njål Svingeheim/ Jernbaneverket.