Arbeidshelg i Oslo og på Roros- og Solørbanen

I helgen 14.-14. september skal det utføres arbeider med signalanleggene i Oslo og med sporet på Røros- og Solørbanen. Fra lørdag klokken 16.00 til søndag klokken 04.00 stanses togtrafikken mellom Oslo S og Skøyen, Bryn, Grefsen og Hauketo.

 
Fra klokka 16:00 lørdag 14.september stanses all togtrafikk mellom Oslo sentralstasjon og Skøyen, Bryn, Grefsen og Hauketo. Bruddet varer i 12 timer og skyldes arbeid med signalanlegget.

Skal bli mindre sårbart
Til nå har det vært slik at en jordfeil ett eller annet sted på dette området stanser all trafikk over hele Oslo S. Jernbaneverket har derfor igangsatt ett arbeid med å dele opp området i fire ulike jordfeilområder; Brynsbakken, Loenga, Oslotunnelen og resten av Oslo S. Dermed skal en jordfeil innenfor et av disse områdene ikke påvirke andre.
Aktiviteten implementeres i to trinn; I bruddet 14.-15. september gjør vi forberedende arbeid for å kunne innføre de nye jordfeilområdene. I neste brudd (12.-13. oktober) er endelig implementering planlagt.

Kapasiteten mellom Oslo S og Lysaker økes neste år
Kapasiteten skal utvides med 19 til 24 rutegående tog per time gjennom Oslotunnelen og ut til Lysaker. Ved å gjennomføre en rekke tiltak kan hastigheten og antall tog økes, og i prosjektet inngår også omskilting av hastigheten. Denne helgen skal det utføres forberedende arbeider for oppsetting av nye signaler.

Parallelt med dette fortsetter jobben  med å montere brannvannsledning og brannvifter i Oslotunnelen, som det har vært gjort i hele år. Dette skal settes i drift i begynnelsen av 2014.

Arbeid på Solør- og Rørosbanen
Fra midnatt lørdag 14. september og fram til mandag 16. september kl. 00.00 utfører Jernbaneverket planlagte forbedringsarbeider på strekningen Hamar-Røros-Støren, altså 48 timer.
Hele Solørbanen skal visiteres, og mannskapet skal bytte både masse og sviller ved Kirkenær og Flisa. På Jømna skal det gjennomføres signalarbeider.
På Elverum stasjon skal også sviller og masse byttes på flere steder, og også her skal man sjekke at signalanlegget fungerer som det skal.
Mellom Elverum og Hamar, på sidesporet til Norsk Anebyhus, skal en sporveksel fjernes samtidig som det legges inn nye skinner på deler av strekningen.
På Rustad  skal det legges inn en undergang under sporet for kjørende og gående.
Mellom Opphus og Koppang skal det skiftes fra tresviller til mer moderne betongsviller.
De fleste av arbeidene skjer sør for Røros – nord for Bergstaden skal det imidlertid ryddes skikkelig opp på noen av stasjonene. I tillegg til skal hele strekningen Alvdal – Støren visiteres.


Selv om all vanlig togtrafikk er innstilt på Rørosbanen er innstilt, så vil det hele tiden være togtrafikk på sporet av Jernbaneverkets egne arbeidsmaskiner – og det understrekes at det er forbudt å oppholde seg på eller nær sporet også denne helgen.