Arbeidshelg fra Lillestrøm til Dombås

Helga 7-8. september skal det jobbes høyt og lavt en rekke steder på Hovedbanen og Dovrebanen. Togene erstattes med buss mens Jernbaneverket og andre aktører utfører planlagt arbeid.

Her på Langset skal det klargjøres for en omlegging av sporet i oktober. (Foto: Knut Opeide)Hovedbanen på strekningen Lillestrøm-Eidsvoll, samt Dovrebanen på strekningen Eidsvoll-Hjerkinn, er stengt fra lørdag 7. september ca. klokka 06.00 til søndag 8. september ca. klokka 19.00.

Det samme gjelder Rørosbanen på strekningen Hamar-Løten, samt Raumabanen på strekningen Dombås-Bjorli. Se NSBs nettsider for informasjon om hvordan trafikken avvikles.

Merk at togtrafikken på Gardermobanen mellom Lillestrøm og Eidsvoll går som vanlig hele helga.

Hovedbanen Lillestrøm-Eidsvoll
På Hovedbanen foregår det omfattende vedlikehold disse to dagene. Ved Asper, Bøn og Hauerseter vil det gnistre av sveisearbeider, og vegetasjon langs sporet blir ryddet mellom Jessheim og Hauerseter. Dette er et sikkerhetstiltak som gir lokfører bedre sikt, samtidig som det forebygger at trær faller over linja.

På Dal blir det både svillebytte og signalarbeider, og mellom Bøn og Eidsvoll jobber Jernbaneverket med både signalanlegget og togenes strømforsyning (kontaktledningen).

Vendespor på Eidsvoll stasjon
For å øke vendekapasiteten på Eidsvoll stasjon skal Jernbaneverket flytte det eksisterende vendesporet ca. 300 meter lenger nordover og forlenge sporet slik at det blir plass til å vende doble sett av NSBs nye FLIRT-tog.

Førstkommende helg skal det i den forbindelse utføres gravearbeider og arbeider på kontaktledningsanlegget ved Eidsvoll.

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen
Mellom Langset og Kleverud langs sørenden av Mjøsa er Statens vegvesen og Jernbaneverket i gang med bygging av nytt dobbeltspor og ny firefelts E6. Det er nå hektisk anleggsaktivitet på hele denne to mil lange strekningen, hvor ny vei står ferdig høsten 2014 og nytt dobbeltspor høsten 2015.

I løpet av en togfri periode på Dovrebanen fra 21. til 27. oktober skal det ene framtidige dobbeltsporet kobles inn og tas i bruk over en strekning på ca. halvannen kilometer nordover fra Langset. Dette må gjøres nå fordi dagens spor på denne strekningen ligger i framtidig trasé for ny E6.

Førstkommende helg skal det utføres ulike arbeider på Langset som forberedelse til dette - bl.a. sprenging, masseflytting og etablering av drenering. Bygging av kabelkanaler og master for kontaktledningsanlegget er andre planlagte oppgaver.

Lenger nord på Fellesprosjektet skal det sprenges nær sporet ved Morstua på fylkesgrensen mellom Akershus og Hedmark, og det skal legges inn to nye stikkrenner under sporet på Strandlykkja.

På Langset pågår også rehabilitering av Langset bru (den gamle vegbrua over Minnesund) i regi av Statens vegvesen. I helga skal det jobbes på den delen av brua som krysser over jernbanen.

Tangen-Dombås
Stasjonsbygningen på Hamar er en av flere som får et nytt strøk maling i disse dager. (Foto: Trude Isaksen)- På denne strekningen blir det fullt trykk fra lørdag morgen med vedlikeholdsarbeider, sier Kristian Slorbak, fornyelsesleder hos Jernbaneverket på Hamar.

Mellom Tangen og Jessnes skal Jernbaneverket jobbe med drenering, samt at signalanlegget og kontaktledningen blir kontrollert. Boretoget kjører på strekningen for å bore hull til nye master for kjørestrømmen. På Ottestad og Hamar skal det foregå malearbeider på stasjonsbygninger tett inntil sporet. Dette arbeidet utføres av NSB Rom Eiendom, som eier bygningsmassen.

Fra Rudshøgda til Fåberg foregår det skinnebytte, og sporveksler som ikke er i bruk fjernes fra Moelv og Hove. Jernbaneverket jobber videre med forberedelser til ballastrensing, og også bygninger ved Lillehammer stasjon får et strøk maling.

Boretoget skal i aksjon også mellom Fåberg og Vinstra, og på Tretten blir det forberedelser til innlegging av en ny undergang under sporet. Oppover i Gudbrandsdalen vil det foregå en rekke etterarbeider etter flommen.

- Mange steder må vi rydde vekk vegetasjon slik at vi kommer til med arbeidsmaskiner ved siden av sporet, . Derfor er vegetasjonsrydding en viktig oppgave denne helga, sier Kristian Slorbak.

I tillegg omfatter flomreparasjonene blant annet pukk- og ballastarbeider og spyling, rensk og rehabilitering av stikkrenner og drenering.I forbindelse med E6-arbeidene mellom Frya og Sjoa river Statens vegvesen Hammerstad bru som går over jernbanen. 

På Dombås stasjon skal to sporveksler byttes. Dette er en stor og krevende jobb som vil foregå inne på stasjonsområdet.

Det nye sporet på Langset er under bygging. (Foto: Ivar Arne Berge)