Arbeider ved Østfoldbanen i helga

Det er planlagt arbeider mellom Oslo S og Bekkelaget frå laurdag 2. mars kl 20.30 til søndag 3. mars kl 8.30. På planen står arbeider ved Østfoldbanen.

Kabellegging. Fotograf Hilde Lillejord, JernbaneverketNSB set opp buss for dei reisande på Østfoldbanen frå Oslo S til Ski. Du finner meir informasjon om dette på http://www.nsb.no