Heile Drammenbanen er opna att

Arbeida på strekninga Oslo frå S til Lysaker blei i natt ferdige, og togtrafikken går nå som normalt mellom Oslo S og Drammen/Spikkestad.

I sommer er det innført FATC mellom Asker og Drammen, kapasitetsaukande tiltak frå Oslo S til Lysaker, og montert brannvannslange og brannvifter i Oslotunnelen. I tillegg er det skifta anvisarar på Skøyen og Lysaker, samt ei rad mindre tiltak.