Eitt døgns helgejobb Drammen-Asker 11.-12. mai

Jernbaneverket jobbar mellom Asker og Drammen frå laurdag 11. mai kl. 13.00 til sundag 12. mai kl. 13.00.

Jernbaneverket skal få ferdig arbeidet med to sporkryss som blei bytta på Brakerøya tidlegere i vår. Desse sporkryssa var nedslitne, og hastigheita var tidlegere nedsett gjennom kryssa. Arbeidet som står att for helga er mellom anna sveising. Elles på strekninga skal det trekkast røyr for kablar og gjerast anna arbeid inne i Lieråsen tunnel. 

Vi streakr underr at sjølv om dei ordinære togea ikkje køyrer, blir linja trafikkert av arbeidstog. Det er difor både farleg og forbode å bevege seg i sporet.

NSB og Flytoget set opp buss for tog mellom Asker og Drammen. Togene fra sør og vest kjører frem til Drammen stasjon i helga, men ikke mellom Asker og Drammen. Foto: Njål Svingheim/ Jernbaneverket.