– Vi må vite at pengene kommer

– Vi må vite at pengene kommer hvis vi skal bygge ut det indre intercitynettet innen 2024 og hele intercitynettet innen 2030, sa jernbanedirektør Elisabeth Enger under Jernbaneforum 2013 i dag. Hun understreket at første prioritet er å ta vare på det jernbanenettet vi har.

GLAD: Elisabeth Enger forsikret  konferansier Geir Helljesen at hun er glad for regjeringens interciytysatsing.

I sin innledning på den årlige jernbanekonferansen i Oslo opplyste Enger at det er bygget 188 kilometer med dobbeltspor på Østlandet, 43 kilometer er under bygging – og 230 kilometer gjenstår.

I full gang

Jernbanedirektøren uttrykte glede over at det tirsdag ble bekjentgjort at regjeringen vil bygge dobbeltspor til Hamar, Fredrikstad og Tønsberg innen 2024 og til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030.

Hun opplyste at Jernbaneverket er i gang med å forberede full intercityutbygging, men at en samlet investering på 135 milliarder kroner vil kreve forutsigbar finansiering, effektive reguleringsprosesser, helhetlige utbygginger og definert ferdigdato for nye prosjekter.

Elisabeth Enger kunne blant fortelle at det er opprettet en samarbeidsgruppe for å få til et best mulig samarbeid med kommuner, fylkeskommuner og berørte statlige instanser.

 

Klikk på bildet for større versjon.– Vi bygger raskest

– Det er Jernbaneverket som vil kunne bygge ut IC-nettet raskest, fastslo Enger. Hun viste til at størrelsene på kontraktene på kort tid er økt fra rundt 400 millioner kroner til opptil 1,8 milliarder kroner.

– Vi registrerer stor interesse blant utenlandske aktører, men er avhengig av en politisk prosess som er troverdig. Forpliktelse er viktig, fastslo hun. – Vi er opptatt av at det trengs et sterkt jernbanefaglig miljø i Norge. Vi representerer staten som en profesjonell flergangsbyggherre, reduserer egen prosjektering og satser mer og mer på totalentrepriser og samarbeidskontrakter, fortalte Enger.

Fornyelse viktigst

Jernbanedirektøren gjorde det likevel klart at det  aller viktigste er en økt innsats for å ta vare på den eksisterende jernbanen.


– Vi trenger 2,5 milliard til fornyelse hvert år, sa Enger på spørsmål fra konferansier Geir Helljesen, som spurte statssekretær Lars Erik Bartnes hva regjeringen mener med å si at full intercityutbygging innen 2030 er ”en ambisjon”.
– SKAL hele nettet stå ferdig i 2030? spurte Helljesen.
– Ja, svarte statssekretær Bartnes. Han steppet inn for samferdselsminister Marit Arnstad, som i disse dager deltar på regjeringens budsjettkonferanse på Thorbjørnsrud på Jevnaker.