Vestfoldbanen åpnet forbi Nykirke kl 19 torsdag

Vestfoldbanen ble erklært gjenåpnet kl 19 torsdag kveld. Da var en omfattende gjenoppbygging ferdigstilt etter avsporingen onsdag 15. februar.

Det kan være enkelte uregelmessigheter i toggangen inntil alle tog er i riktig utgangsposisjon. Følg med på www.nsb.no  for detaljer rundt dette.

Arbeidet med å fjerne togsettet som sporet av var svært omfattende, og banen hadde store skader på både skinnegang, kontaktledning og kabler. Jernbaneverket har jobbet døgnet rundt med å bygge nær 200 meter med "ny" jernbane på stedet.

Etter at den omfattende sluttkontrollen av anlegget var avsluttet, kunne banen åpnes kl 19.

Les mer om gjenoppbyggingen her.  

I tillegg til skinner, sviller og kontaktledning, måtte kabelkanaler langs sporet bygges opp på nytt. Foto: Njål Svingheim/ Jernbaneverket.