Riksantikvaren fredet verkstedet på Hamar

Tirsdag 27. november var en historisk viktig dag for jernbanekulturminnene i Hamar. Riksantikvar Jørn Holme var kommet til byen for å frede det unike og viktige Hamar jernbaneverksted.

Riksantikvar Jørn Holme slo fast at Hamar er Norges jernbaneby nummer én -  med Norsk Jernbanemuseum, arkitekt Dues vakre stasjonsbygning og det historiske verkstedsanlegget.

Allerede i 1862 ble det første jernbaneverkstedet etablert på Hamar. Dette ble bygget i sørenden av stasjonsområdet. Etter hvert som jernbanen ble utbygd nordover både gjennom Gudsbrandsdalen og Østerdalen, økte behov for materiellvedlikehold på Hamar. Det nye verkstedområdet ble tatt i bruk av NSB i 1898. I dag er det NSBs datterselskap MiTrans AS som driver jernbaneverkstedet på Hamar. I tillegg har Jernbaneverket aktivitet i flere av de fredede bygningene.

Riksantikvaren poengterte i sin tale at dette er det eneste gjenværende autentiske og komplette jernbaneverkstedet i landet, og at det fortsatt er jernbanevedlikehold og aktivitet i disse historiske bygningene. Holme nevnte også at man har vernet mange stasjonsbygninger og jernbanebroer, men at jernbanebygg knyttet til tekniske funksjoner og vedlikehold, ikke har fått like stor oppmerksomhet. Uten verkstedene og verkstedarbeiderne ville det ikke ha vært mulig med den store fremveksten av transport og reiseliv som landet opplevde med utbyggingen av jernbanen.  Holme rettet også blikket fremover og så frem til boligutbyggingen på Espern, hvor fredede bygninger og deres aktivitet skal samspille med den nye bydelen som skal vokse frem de nærmeste tiårene.

Fredningen omfatter en rekke bygninger på området, bla.  ringstallen, Rørosbanestallen, dagens jernbaneverksted (MiTrans), presenningsverkstedet (tidl. vognverksted), en vognremisse fra ca. 1880, traverser og svingskiven. For å opprettholde aktiviteten i de fredede bygningene er sportilgang et viktig element i den videre utviklingen av området.

Fredningsdokumentene ble overrakt ROM Eiendom v/Sissel Bjørkto, Hamar kommune ved varaordfører Geir Byberg og Jernbaneverket ved museumsdirektør Andreas Dreyer. Med overrekkelsen av dokumentene trådte fredningen av Hamar jernbaneverksted i kraft.

Riksantikvaren freder verkstedsanlegget på Hamar: Her foran "Caroline". Foto: Mette Larsen/ Norsk Jernbanemuseum.