Arbeidet på Sørlandsbanen fortsetter

Siste nytt 16.08.12: Ny prognose tilsier at Sørlandsbanen vil bli åpnet for trafikk førstkommende lørdag ettermiddag.

Ekstremværet i forrige uke medførte mange og store skader på Sørlandsbanen. Alt i alt er det 34 punkter som må forbedres langs banen og det har til sammen gått 15 ras. Det største raset, ved Krekling stasjon, er cirka 20 meter bredt.

Grunnen til at utbedringen av banen tar lang tid er at den massen som skal erstatte den som vannet tok med seg, blir kjørt inn med skinnegående dumpere. På flere av stedene det skal jobbes på er det nemlig ikke adkomst via vei. Terrenget Jernbaneverket arbeider i er bratt og ulendt, med en skråning på den ene siden av sporet og en elv på den andre og dette bidrar også til at det tar tid å komme til med de maskinene som trengs for å få gjort utbedringsarbeidet. Arbeidet som blir gjort langs linjen spenner over et vidt spekter, fra å stake opp tette dreneringsrør til å fylle på med masse og pukk.

–For å komme til på rasstedene har vi først vært nødt til å utbedre og forsterke en traktorvei, slik at vi kan kjøre inn masse og pukk til sporet et stykke fra rasstedene. Deretter har vi vært nødt til å sende inn skinnegående dumpere som frakter massen videre inn til stedene vi arbeider på, forklarer banesjef Bjørn Ståle Varnes.

–Slike dumpere kan bare ta fem kubikk masse om gangen, så selv om vi jobber fra begge sider tar det lang tid å få fraktet inn nok masse, fortsetter han.

Godstogene kommer frem

Bratsbergbanen og Vestfoldbanen redder godstrafikken mens arbeidet med Sørlandsbanen pågår for fullt. Per døgn betyr dette at ca. 10 godstog omdirigeres om Vestfold.  Dette gir forsinkelser i godstrafikken i og med at strekningen er lenger, men det er ikke innstillinger i godstrafikken.

Vestfoldbanen har flere lange kryssingsspor, mens det kun er Borgestad kryssingsspor på Bratsbergbanen som er langt nok for godstog, det vil si lenger enn 600 meter. Ved ankomst til Nordagutu må lokomotivet skiftes og gå rundt vognene for videre kjøring på Sørlandsbanen

For trafikkavviklingen i denne perioden, se www.nsb.no