Tar en solid arbeidsøkt på Østfoldbanen

Jernbaneverket tar en solid, 36-timers arbeidsøkt på Østfoldbanen til helga. Arbeidet foregår fra lørdag 9.juni kl. 00.45 til søndag 10. juni kl. 14.00, og vi jobber fra Oslo S og til Halden og Mysen.

I helga står mye arbeid på planen, og omfattende vedlikeholdsarbeider på skinner, sviller, bruer og kjørestrøm skal i gang på både Østre og Vestre linje. På Ski stasjon jobber Jernbaneverket med de nye hensettingssporene. NSB setter opp buss for tog for de reisende. Les mer om bussopplegget på NSBs nettsider.  Vi gjør oppmerksom på at det går mange arbeidstog langs banen, og det er derfro både farlig og forbudt å oppholde seg i sporet.

Viktig rensing fullføres frem til Fredrikstad
Jernbaneverkets arbeid med ballastrensing på Østfoldbanen blir i helgen avsluttet for i år. Da er det området ved Råde stasjon som skal renses. 
 – Vi har nå renset sporet fra Moss til Fredrikstad, og dette et av de viktigste tiltakene vi kan gjøre for å bedre punktligheten, sier fornyelsesleder Tormod Bergerud. – Jeg er glad for å kunne si at vi i løpet av helgen er ferdig med rensearbeidet på strekningen og at togene igjen kan gå som normalt, fortsetter han.

Ballastrensing er et omfattende, flerårig prosjekt. I forberedelsene inngår utskifting av alle gamle kabler, bygging av nye kabelkanaler for disse, rensk og oppgradering av grøfter og stikkrenner, og hugst av skog på jernbanens område. Renseverket renser pukken ned til 30 cm under sporet, og finstoffer blir skilt ut og erstattet med ny pukk. Det er Baneservice som utfører arbeidet.  
 
–En slik fornying av anleggene fører til bedre kvalitet på sporet og det vil komme alle brukerne til gode, sier Bergerud.
Siden oppstarten på våren i 2009 har arbeidet med forberedende ballastrens nå passert Sarpsborg, mens selve renseverket er kommet frem til Fredrikstad.

Renseverket er snart ferdig frem til Fredrikstad. Foto: Cathrine Riis/ Jernbaneverket. 

Omfattende arbeider på begge linjer
På vestre linje skal Jernbaneverket fortsette vedlikeholdsarbeidet på Rolvsøysund bru, rehabilitere sporveksler flere steder, måle inn spor mellom Ski og Moss og arbeide med anlegget for togenes kjørestrøm på Moss. To pukktog kjører med leveranser av pukk til renseverket. På Østre linje skal Jernbaneverket gjøre diverse vedlikeholdsarbeider.

 
Mellom Oslo og Ski skal blant annet to bruer rehabiliteres.
- Dette gjelder ei bru på Kolbotn mellom Holteveien og Kirkeveien, samt ei bru ved Tussetjernet, forteller Ulf Reffsgaard, faglig leder linjen. - I tillegg skal vi pakke store deler av strekningen. Dette kan dessverre gi en del støy for de nærmeste naboene, men det gir gode, stabile spor for togtrafikken. 
Statens vegvesen har arbeider som berører jernbanen ved Loenga.

Også på Ski stasjon blir det støy i helgen. For å bygge de nye hensettingssporene i sørenden skal Jernbaneverket spunte på dagtid og rive noen gamle bygg inne på stasjonstomta, samt at entreprenørene skal etablere riggområde på vestsiden av stasjonen.  I tillegg blir det sporvekselarbeider i nordenden av Ski stasjon inne i “raet”.