Normal togtrafikk i Trøndelag

Hastighetsbegrensninger på grunn av snøsmelting og store nedbørsmengder som 1. mars førte til store forsinkelser for togtrafikken i Trøndelag, er nå opphevet.

Togene har kjørt i sikthastighet, som betyr at lokfører skal kunne stanse toget på halvparten av den strekningen som til enhver tid kan sees foran toget.

Den reduserte hastigheten førte til store forsinkelser på Dovrebanen, Meråkerbanen og Nordlandsbanen onsdag kveld og torsdag morgen.  Torsdag formiddag er hastighetsbegrensningene opphevet , og togtrafikken er i ferd med å normaliseres.

Jernbanverket beklager ulempene som oppstod, men vi ber om forståelse for at tiltaket var nødvendig av sikkerhetshensyn i en situasjon med store vannmengder i terrenget.