Stor interesse for jernbaneprosjekter i Sør/Vest

Nærmere 90 norske og utenlandske firma hadde møtt frem for å få informasjon om kommende prosjekter på Jernbaneverkets leverandørdag 25.oktober i Bergen.

Lederne i Sør/Vest var svært fornøyde med at så mange ville høre om prosjektene i regionen. Fra venstre: Regional Plan- og utviklingsdirektør Lars Christian Stendal, Assisterende Banedirektør Tony Dæmring og Prosjektsjef Berge SørstrønenPå arrangementet la Jernbaneverket i region Sør/Vest frem planer for perioden 2013-2018. Det klart største prosjektet i denne regionen er Ulriken tunnel, med en forventet kostnad på 2,8 milliarder.

Dagen ble arrangert for å gi markedet innblikk i kommende oppdrag fra Jernbaneverket, både planleggingsoppdrag for rådgiverbransjen og byggeprosjekter for entreprenørene. Innleggene omhandlet Jernbaneverkets planer både på kort og litt lengre sikt, med fokus på prosjekter i regionen. 

De prosjektansvarlige var tilgjengelige for spørsmål både underveis på arrangementet og på egne stands der praten gikk livlig mellom mulige oppdragstakere og Jernbaneverkets representanter.   

Omfattende planer
Jernbaneverket skal i denne perioden utføre prosjekter på Bergensbanen og Sørlandsbanen for over 3 milliarder kroner. Kontraktene varierer i omfang og kompleksitet, og er i størrelsesorden fra 10 millioner til 2 milliarder kroner. Blant annet skal man utrede nye traseer, bygge ny tunnel gjennom Ulriken, rassikre, forlenge kryssingsspor og oppgradere stasjoner og holdeplasser på begge banestrekningene.
 150 deltakere fra nærmere 90 ulike firma stilte på Jernbaneverkets leverandørdag i Bergen