Stans i togtrafikken på Ofotbanen

Det er stans i all togtrafikk på Ofotbanen fordi toglederne på trafikkstyringssentralen i Narvik er tatt ut i streik. Godstogseksapene har etablert alternative opplegg og persontog sørfra kjører til bare Kiruna.

Streiken innebærer at det ikke kjøres tog på Ofotbanen, vedlikeholdsarbeider på banestrekningen blir heller ikke utført.

Togledere og signalpersonale ved Ofotbanen gikk ut i streik natt til torsdag 24. mai.

SJ kjører persontog til Kiruna sørfra og har opprettet bussforbindelse fram til Riksgränsen. Det er ingen forbindelser videre til Norge så lenge streiken varer.

Det er full stans i malmtrafikken. Godkundene bes ta kontakt med sine operatører for informasjon om alternative opplegg. CargoNet opplyser å kjøre sine tog til/fra Luleå og Schenkeropplyser at de kjører til/fra Kiruna så lenge streiken varer.

Malmtog i Narvik <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>