Sliper Østfoldbanen

Østfoldbanen vil gnistre nattestid fra 25. oktober til slutten av november. Jernbaneverket skal slipe skinnegangen fra Oslo til Moss.

Sammenhengende sliping gir god effekt på banen.
– Dette gir jevn og god skinnekvalitet, sier banesjef Guttorm Moss. - For de reisende gir velslipte skinner bedre komfort i toget, og slipingen forlenger skinnegangens levetid.

Banesjef Moss har ansvaret for Østfoldbanen mellom Oslo og Ski, og banesjef Per Herman Sørlie har ansvar sydover fra Ski på Østre og Vestre linje.

- Det er store fordeler ved å slipe på denne tiden av året, forteller Sørlie. - Terrenget er vått, og faren for at det skal ta fyr i skog og mark er liten.

Slipetoget beveger seg med en fart på ca 10 km i timen.  Derfor er det nødvendig å slipe om natten, slik at ikke slipetoget sinker togtrafikken på Østfoldbanen. De som bor aller nærmest banen kan oppleve noe støy mens slipetoget passerer forbi.

- Trøsten er at det blir mindre støy for omgivelsene når slipingen er ferdig, sier Moss. Skinnesliping er et viktig tiltak for å redusere støy fordi togene får en bedre og jevnere skinnegang.

Slipetog, her på Dovrebanen. Foto: Stig Arild Brenden/ Jernbaneverket.