SJ fortsetter persontrafikken mellom Narvik og Stockholm i fem nye år

SJ Norrlandståg fortsetter persontrafikken på Ofotbanen i fem nye år fra 2013. Togene til og fra Stockholm skal gå via den nye Botniabanan.

Persontog på Bjørnfjell stasjon på Ofotbanen. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
Det svenske Trafikverket har gjennomført anbudsrunden for perioden 2013- 2018 for den såkalte Norrlandstrafiken, som også inneholder persontogene på Ofotbanen til og fra Narvik. Samferdselsdepartementet har en avtale med svenske myndigheter, slik at Ofotbanen inngår som en del av denne trafikken.

To nattog

Den nye avtalen betyr at SJ Norrlandståg skal kjøre to nattog i hver retning i døgnet. Avtalen gjelder for persontogene mellom Narvik og Stockholm. SJ kan selv velge å utvide til flere steder (f.eks Gøteborg), men det må da skje for egen regning.  Togene vil fra juni neste år kjøre via Umeå og Botniabanan, noe som også vil gi forbindelse med bl.a Sundsvall og samtidig gi kortere reisetid.
Det var opprinnelig foreslått å gå ned til bare ett nattog mellom Narvik og Stockholm, men etter omfattende protester fra Nord-Sverige og fra turistnæringen, valgte Trafikverket å videreføre trafikken med to nattog i hver retning.


Fem restaurantvogner moderniseres og 15 vogner utstyres med rullestolheis for denne trafikken. SJ tok over trafikken i 2008, og har altså nå vunnet anbudskonkurransen på nytt.