Hendelser på Hønefoss politianmeldt

På både søndag og tirsdag sporet arbeidsmaskiner av inne på Jernbaneverkets område på Hønefoss stasjon. Jernbaneverket har mistanke til sabotasje, og har politianmeldt forholdet.

Avsporet arbeidsvogn på Hønefoss st.
I begge tilfeller kan sporveksler være satt ut av normal stilling, og Jernbaneverket ser svært alvorlig på saken. – Nå er det opp til politiet å etterforske forholdet og finne ut av hva som kan ha skjedd, sier banesjef Tony Dæmring. – Vi understreker at det er forbudt for uvedkommende å bevege seg i sporet.

Inne på skifteområder som benyttes av arbeidsmaskiner kan sporveksler styres manuelt, mens i togspor er vekslene fjernstyrt og sikret. Det skal altså ikke være mulig å sabotere persontogene på Bergensbanen gjennom å sette vekslene ut av stilling. 

-  Ingen ansatte ble heldigvis skadet, i og med at det er svært lav hastighet inne på skifteområdet, sier Dæmring.  – Men både spor og arbeidsmaskiner har fått skader som det vil koste å reparere. Jernbaneverket ville heller ha brukt pengene på en måte som kommer de reisende til gode.