Pendleroblat på Eidsvoll og Eidsvoll Verk fra 1. november

- Jernbaneverket innfører pendlerparkering med sms-oblat på Eidsvoll og Eidsvoll Verk fra 1. november, sier prosjektleder Kamal Kamboj. - Dette vil på sikt gi større parkeringsfleksibilitet på Romerike for pendlerne.

Pendlerparkeringen brukes av en del bilister som ikke skal ta toget.  Med sms-oblaten vil Jernbaneverket frigjøre plasser for togreisende.

- Vi har hatt et godt samarbeid med Eidsvoll kommune om innføringen av sms-oblaten, sier Kamboj. - På begge stasjonene får vi mange henvendelser fra kundene, særlig i vinterhalvåret, om at det er kaotiske forhold på parkeringsplassene. Med sms-oblaten blir parkeringplassene bedre regulert.

- Alle med årskort, månedskort eller ukeskort på toget kan bruke sms-løsningen, i tillegg til at det blir korttidsparkering for reisende med enkeltbillett, sier Kamboj.  
Parkering i helger og på kveldstid skal fortsatt være gratis på begge stasjonene.

- For å drifte løsningen må vi innføre en parkeringsavgift på 50 kroner måneden, sier Kamboj. - Dette er selvkost, og Jernbaneverket skal ikke tjene penger på denne ordningen.
Målet er at systemet skal være enkelt og brukervennlig.

- Du legger en oblat med strekkoden synlig på dashbordet og betaler via sms, forklarer Kamboj. - Hvis du har gyldig togbillett får du kvittering på parkeringen, og så blir du trukket 50 kr over telefonregningen. Vi har en reserveløsning for de som ikke har mobiltelefon eller abonnement uten betalingstilgang.

Flere utvidelser gir fleksibilitet
- På Romerike har vi samme løsning på Lørenskog, i tillegg til at sms-oblaten er innført på Kolbotn, Ski og Asker, sier Kamboj. - Vi håper å innføre løsningen på Jessheim og Kløfta før jul, men det er avhengig av politisk behandling i Ullensaker kommune.

Sms-oblaten er ikke knyttet til en bestemt stasjon:
- Det betyr at pendlerne kan bruke samme oblat på alle stasjoner hvor Jernbaneverket innfører sms-oblaten, sier Kamboj. - Dette gir fleksibilitet dersom pendleren vil parkere ved en annen stasjon.

Selskapet mPark har kundeservice og drifter sms-systemet, og Europark skal utføre parkeringskontrollen på stasjonene.

- I forkant skal vi gjøre vårt beste for at pendlerne blir obs på ordningen, sier Kamboj. - Vi ønsker en smidig og fleksibel innføring av løsningen.

Eidsvoll stasjon og Eidsvoll Verk får sms-oblat for parkering fra 1. november. Foto: Trude Isaksen/ Jernbaneverket.