Parkeringsoblat på Lørenskog og Kolbotn fra 1. mars

Jernbaneverket tester ut sms-oblat fra 1. mars og i fire måneder fremover. På Kolbotn og Lørenskog stasjon kan dermed de faste pendlerne prioriteres på innfartsparkeringen.

Innfartsparkeringene ved stasjonene er ofte fulle, og flere steder er det andre enn togpassasjerer som bruker plassene. Foto: Øystein Grue/ Jernbaneverket.Flere steder brukes pendlerparkeringen av bilister som ikke skal ta toget.  Med den nye løsningen med sms-oblat vil Jernbaneverket sikre at bare togpendlere kan parkere ved stasjonene Lørenskog og Kolbotn i arbeidstiden.


Prøveperioden skal vare i fire måneder, og Jernbaneverket innfører en parkeringsavgift på kr 50 per måned for å drifte systemet. - Dette er selvkost, og vi skal ikke tjene penger på ordningen, sier Sefrid Jakobsen, leder for stasjonsenheten i Jernbaneverket.


Målet er at systemet skal være brukervennlig.
- Du fester en oblat på bilens frontrute, og sender en enkel sms etter instruksen på oblaten. Hvis du har gyldig 7-dagers eller 30-dagers periodebillett eller årskort får du kvittering på sms, og så blir du trukket 50 kr over telefonregningen i betaling.


Dersom prøveperioden er vellykket, vil løsningen bli permanent på både Kolbotn og Lørenskog. På sikt vil Jernbaneverket få et mest mulig enhetlig system for parkeringsoblater i hele landet.
- Om alt går etter planen, er det aktuelt å utvide sms-oblaten til flere stasjoner hvor det er større etterspørsel enn antall parkeringsplasser, forteller Jakobsen. Med sms-betaling kan vi tilby oblat også på stasjoner hvor det verken er kiosk, billettsalg eller andre muligheter for å hente oblat personlig. 

Gratis parkering i helgene
Parkering i helger og nattestid skal fortsatt være gratis på begge stasjonene. I tillegg blir det satt av 15 plasser til kortidsparkering på Lørenskog mot betaling på automat.
- På Kolbotn er det bare 65 pendlerplasser, forklarer Kamal Kamboj, prosjektleder for oblatordningen. I tillegg er det mulig å parkere i parkeringshus rett ved stasjonen. Derfor har vi valgt å prioritere kun faste pendlere og ikke kortidsparkering her.

Det er mPark som har kundeservice og drifter betalingssystemet, og Europark som utfører parkeringskontrollen på stasjonene.
- I forkant skal vi gjøre vårt beste for at pendlerne blir obs på ordningen, sier Kamboj. På stasjonene blir det plakater, og vi legger ut flyers på frontrutene og deler ut brosjyrer i rushtiden. På venterommene blir også brosjyrer med oblater tilgjengelige. Vi ønsker en smidig og fleksibel innføring av ordningen for pendlerne.


Selv om bare pendlerne kan parkere, kan det dessverre skje at parkeringsplassen likevel er full.
- Vårt mål er best mulig utnyttelse at de tilgjengelige plassene, sier Jakobsen. Som eksempel utstedes det ca 1000 oblater i måneden på Ski til ca 400 plasser – og der er det som regel noe ledig parkeringsplass.  Men vi har selvfølgelig også sjekket opp at vi er på rett side av loven i dette forholdet.


Også personvernet er ivaretatt i ordningen: 
- Vi lagrer ikke opplysninger som knyttes opp mot deg, din bil eller ditt kundeforhold til NSB, sier Kamboj. Derimot lagrer systemet at parkeringsoblaten er gyldig.  Slik kan parkeringsselskapet sjekke om du har eller ikke har gyldig parkeringsoblat.