Øvelse i Oslotunnelen natt til 4. september

Jernbaneverket, NSB, Flytoget og nødetatene gjennomfører en øvelse i Oslotunnelen natt til tirsdag 4. september.

Av hensyn til togtrafikken foregår øvelsen nattestid. Dermed berører øvelsen færre passasjerer og pendlere, og NSB og Flytoget setter opp alternativ transport for berørte reisende gjennom Oslo.

Folk som beveger seg i området ved Nationaltheatret og Skøyen stasjon kan oppleve ansamling av mennesker og utrykningskjøretøyer. Dette er et ledd i øvelsen.   

Det blir rødt lys for togene i Oslotunnelen natt til tirsdag 4. september på grunn av øvelse. Foto: Randi Folke-Olsen.