Oslo S og flere andre stasjoner stenges i 24 timer denne helgen

Jernbaneverket fortsetter arbeidet med å fornye jernbanen i Oslo. Også denne helgen skal det gjennomføres arbeid som gjør at togtrafikken mellom Oslo S og Grefsen, Bryn, Hauketo og Skøyen må stanses ett døgn. Arbeidet begynner lørdag 10. mars kl. 12 og varer altså i 24 timer.

I dette tidsrommet skal Jernbaneverket losse sporveksler på Oslo Sentralstasjon, og det skal strekkes nytt kontaktledningsanlegg (kjøreledning) på Sentralstasjonen.

Videre vil det bli kabelbytte og omkobling av signalanlegget i Oslotunellen. Også denne helgen vil det bli foretatt vegetasjonsrydding langs sporet i Brynsbakken. Dette er trær som vokser så tett inntil jernbanen at de kommer innenfor sikkerhetssonen for elektriske forsyningsanlegg (kjøreledningen).

Færre forsinkelser og driftsproblemer

 I løpet av året skal det meste være på plass for at togpassasjerene skal oppleve færre forsinkelser og driftsproblemer på strekningen Etterstad-Lysaker. Målet er at infrastrukturen som Jernbaneverket har ansvaret for (strøm, signaler, skinner og stasjoner) skal være oppe og gå i over 99 prosent av tiden.
Vi er på god vei til å nå dette målet.

Alternativ transport

For passasjerene vil det bli satt opp buss på strekninger det ikke går tog. Unntaket er Nationaltheatret og Grefsen, hvor passasjerene må ta T-bane til og fra Oslo S. Passasjerer som skal reise bes beregne god tid og sjekke alternativer hos selskapene:www.nsb.no, www.nsb.no/gjovikbanen, www.flytoget.no, eller www.trafikanten.no