Ofotbanen 110 år

15. november 1902 stod generaldirektør Nordström fra Statens Järnvägar på Riksgrensen og koblet sammen den svenske Malmbanan med den norske Ofotbanen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Gjennom 110 år har togtrafikken på Malmbanan og Ofotbanen hatt stor betydning regionalt og nasjonalt både i Sverige og Norge. Det er de store malmtransportene som gjør at Ofotbanen er spesiell i norsk og europeisk sammenheng. Over 1 milliard tonn jernmalm er transportert på Ofotbanen så langt.

 

Mer enn malm


Men Ofotbanen er mer enn malmtransport. Godstransporten mellom Oslo og Narvik er betydelig og voksende, og gjør Narvik til et meget viktig logostikknutepunkt i Nord-Norge. Sørover transporteres det store mengder fisk med tog fra Narvik.
Persontrafikken på banen har imidlertid vært langt større i tidligere perioder enn nå for tiden.
Men persontrafikken på banen er fortsatt viktig for turistnæringen, og det arbeides med planer for økt satsing med den vakre Ofotbanen som turistprodukt.

Generaldirektør Nordström i SJ lasker sammen Malmbanan med Ofotbanen på Riksgrensen den 15. november i 1902. 

 

Malmtransport


- Malm, malm og mer malm, er gjennomgangstonen når banesjef Thor Brækkan forteller om den pågående utviklingen av banen.


Malmselskapet LKAB vil øke transporten av malm over Ofotbanen, mens selskapet Northland Resources er i ferd med å etablere seg med narvik som midlertidig utskipingshavn. I tillegg er det flere andre gruveselskaper som vurderer Narvik som mulig havn i framtiden.

 

Fremtid


Den forventede trafikkøkningen i togtrafikken betyr et betydelig behov for å øke kapasiteten på banen i årene framover. Alle gjenværende, korte kryssingsspor må forlenges, samt at det må bygges to nye kryssingsspor i løpet av de nærmeste årene. Dette vil imidlertid ikke være tilstrekkelig i forhold til trafikkprognosene, og Jernbaneverket har derfor startet arbeidet med å utrede et mulig dobbelspor på banen. I tillegg skal Narvikterminalen bygges ut og strømforsyningen forsterkes.

Det er ingen tvil om at det er en sprek og viril 110-åring som møter morgendagen.

Arbeid på et snøoverbygg på Ofotbanen. Foto: Hilde Lillejord.