Dovrebanen stengt i minst to og en halv uke

Underbygningen under sporet som raste ut i Sokndalen natt til onsdag må bygges opp på nytt fra helt fra bunnen av dalen. Det betyr at strekningen Berkåk - Støren blir stengt i minst to og en halv uke.

Oppryddingsarbeidene etter raset som gikk tirsdag. <strong> Foto: Ivar Lauritzen </strong>

Natt til onsdag gikk det et nytt ras på Dovrebanen i Sokndal sør for Støren. Raset førte til at deler av sporets underbygning gled ut. Etter geolog-vurderinger onsdag 14.mars, er det klart at jobben med gjenoppbygging av banen på stedet blir meget omfattende. Hele sporets underbygning må bygges opp på nytt med sprengstein i en høyde på hele 180 meter fra dalbunnen. I tillegg ligger stedet vanskelig tilgjengelig slik at all mass, maskiner og ustyr til jobben må fraktes inn med jernbane. Anslagsvis vil denne jobben ta minst to og en halv uke.

Geologer og andre fagfolk har nå vurdert området og konklusjonen er altså at det er nødvendig med omfattende tiltak på stedet.

Dovrebanen ble tirsdag og onsdag rammet av to ras i samme område i Sokndalen sør for Støren.   . Det har kommet store nedbørsmengder i området de siste dagene og sammen med snøsmelting og mildvær oppe på frossen mark har dette medført stor rasfare.

Jernbaneverket hadde folk i området natt til onsdag og det var disse som oppdaget det nye raset som også gikk over E6. Arbeidet starter så snart det er forsvarlig og praktisk mulig, og setter alt inn på å bygge opp igjen banen så fort råd er. Vi beklager at raset fører til stengt bane i så mange dager.

Persontrafikken erstattes av busser mellom Berkåk og Støren mens Dovrebanen er stengt i Sokndal. Noe av godstrafikken blir kjørt over Rørosbanen.

Fra tirsdagens ras over sporet på Dovrebanen i Sokndal. <strong> Foto: Ivar Lauritzen </strong>