Ny jobbehelg på Drammen- og Østfoldbanen

Helga 25-26. august utfører Jernbaneverket anleggs- og vedlikeholdsarbeider på både Drammenbanen og Østfoldbanen.

Tre nye spor på Skamarken i Drammen stod ferdige før sommerferien. Nå fortsetter arbeidene på resten av området. (Foto: Olav Nordli)Strekningen Oslo S-Moss blir stengt i 12 timer, mens Østre linje mellom Ski og Mysen stenges hele lørdag og søndag. Mellom Asker og Drammen skal arbeidet pågå i 24 timer.

Les om hvordan trafikken avvikles mens banen er stengt på nettsidene til NSB.
 

Drammenbanen


Fortsetter arbeidene
Arbeidene på Drammenbanen starter kl. 13 lørdag 25. august og varer frem til søndag kl. 13. I dette tidsrommet er strekningen Asker-Drammen, inklusive Drammen stasjon, stengt for togtrafikk, og Jernbaneverket fortsetter med oppgavene som ble påbegynt under tilsvarende arbeidsperiode forrige helg.

Mellom Brakerøya og Lier fortsetter utbedringen av anlegget for kjørestrømmen for togene, og på Drammen stasjon fornyes masser og pukk i spor 1. Arbeidene øker standarden på strømtilførselen og bedrer stabiliteten i sporet. Dette kommer de reisende til gode ved økt driftssikkerhet på banen og bedre kjørekomfort.
 
Bedre sporplass i Drammen
I Drammen fornyer Jernbaneverket også sporområdene på Skamarken og Sundhaugen, slik at det blir mulig å snu og parkere flere tog. Dette er et viktig bidrag til å gi Drammen og store deler av Østlandsområdet et kraftig forbedret togtilbud i årene som kommer.

Deler av arealene på Skamarken, som ligger rett vest for Drammen stasjon, ble ferdig før ferien. Resten gjøres ferdig i løpet av høsten. Les nyhetsbrev fra prosjektet.

- Til helga fortsetter vi å legge om kabler for tele-, strømforsynings- og signalanlegget. I tillegg blir det bl.a. noe riving av spor og demontering av kontaktledning. Aktiviteten blir i hovedsak på Skamarken, opplyser byggeleder Øivind Andersen i Jernbaneverket.

Lier oppgraderes 
På Lier holdeplass forlenger Jernbaneverket plattformene for å bedre sikkerheten for de reisende. - I sommer har vi forlenget begge plattformene, og til helgen fortsetter arbeidene på holdeplassen. Vi skal blant annet asfaltere plattformen til spor 1, legge om kabler og rive forskaling, forteller prosjektleder Ivar Olsen.

I helga arrangeres Elvefestivalen i Drammen, med bl.a. en stor konsert på Bragernes torg lørdag kveld. NSB, Flytoget, Jernbaneverket, Drammen kommune og festivalarrangørene har hatt et nært samarbeid for å tilrettelegge opplegget med busstransporten i tilknytning til Drammen stasjon mens festivalen pågår.

Neste tilsvarende jobbehelg på Drammenbanen er helga 8-9. september. 

Østfoldbanen


Østfoldbanen mellom Oslo S og Moss blir stengt fra lørdag kl. 19 til søndag morgen ca. kl. 0730.

I denne perioden skal det bl.a. utføres diverse arbeid i området ved Ski stasjon. Anlegget for togenes kjørestrøm skal oppgraderes i området ved Politihuset, og det skal utføres vedlikehold av sporveksler ved Waldemarhøyveien nord for jernbanebrua i Nordbyveien.

Som et ledd i arbeidet med planleggingen av Follobanen skal det dessuten gjøres grunnundersøkelser ved Kapelldammen, ca. 500 meter nord for Ski stasjon.

I dette området skal den ny plattformen på Skotbu bygges. (Foto: Jernbaneverket)Plattformer forlenges på Østre linje
Østre linje på Østfoldbanen mellom Ski og Mysen blir stengt fra kl. 02 natt til lørdag til kl. 02.15 natt til mandag.

På Skotbu og Knapstad holdeplasser bygger Jernbaneverket nye, 220 meter lange plattformer til erstatning for korte treplattformer. De nye plattformene skal tas i bruk til vinteren.

Begge steder blir det intensiv anleggsvirksomhet mellom klokken 07 og 22 både lørdag og søndag. De viktigste aktivitetene vil være gravearbeider og boring av fundamenter til master for togenes kjørestrøm.

For å utnytte stengingsperioden best mulig gjør Jernbaneverket også arbeider på Tomter stasjon, hvor det byttes komponenter, skinner og sviller på spor 2. I tillegg skal det byttes sviller på broen over Glomma, mellom Spydeberg og Askim. Det legges også nye kabelkanaler mellom Spydeberg og Mysen.

– Dette er vedlikeholdsarbeid som må gjøres med jevne mellomrom for at togene skal kunne gå. Når vi gjør slikt vedlikehold sikrer vi at vi kan opprettholde punktligheten og at togene kan gå som planlagt, sier prosjektleder for fornyelse, Gunnar Berg i Jernbaneverket.