Nordlandsbanen utvikles videre

Det foreligger en rekke planer om videreutvikling av Nordlandsbanen. Mer godstrafikk, flere persontog og bedre infrastruktur vil komme.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Nordgående dagtog ved Mosjøen <strong> Foto: Helge Sunde </strong>I 2011 åpnet den nye tunnelen gjennom Gjevingåsen og banen ble lagt om på en ny 5 kilometer lang strekning Hommelvik – Hell. Dette var første store linjeomlegging på Nordlandsbanen på mange år. Gjevingåsen tunnel er bygget slik at det senere kan monteres kontaktledning, noe som indikerer at det er planer om elektrifisering av banen fram til Steinkjer. Elektrifisering av Nordlandsbanen Trondheim – Steinkjer vil gi raskere tog og mer miljøvennlig drift og dette er blant forslagene i den kommende Nasjonale transportplanen.

Nord
For godstrafikken og persontrafikken på den nordlige delen av banen er det begrensinger i kapasiteten på grunn av for få kryssingsspor og manglende fjernstyring nord for Mosjøen. Jernbaneverket arbeider videre med planene for fjernstyring helt til Bodø. I 2011 åpnet det nye Eiterstraum kryssingsspor sør for Mosjøen og på Røkland kommer det nytt kryssingsspor samtidig med fjernstyringen av strekningen. Det er også planer om et kryssingsspor oppe på Saltfjellet. Ved Tverrlandet mellom Fauske og Bodø planlegges det et nytt stoppested for Saltenpendelen.  I 2012 setter NSB inn personvogner av typen B5 på Nordlandsbanen. Vognene er fullstendig renoverte med nytt interiør, nye vinduer, dører og boggier og framstår som helt nye.

Vedlikehold
Innenfor banevedlikeholdet gjennomgår Nordlandsbanen nå  en solid robustisering. Det arbeides med omfattende rassikringstiltak, innlegging av større stikkrenner og fornyelse av banens mange bruer for å gjøre Nordlandsbanen godt rustet til å ta imot enda mer trafikk i åra som kommer.