Alnabru godsterminal: 80% kapasitet etter lynnedslaget

Kapasiteten på Alnabru godsterminal i Oslo er fra tirsdag formiddag oppe på 80% av det normale. Det betyr at godstrafikken er i ferd med normaliseres etter lynnendslaget søndag kveld.

(Oppdatert 03.07 kl 10) Det var ved 18-tiden søndag ettermiddag at lynet slo ned rett ved stillverksbygningen som huser signalanlegget på Alnabru. Tordenværet ga store skader på det elektriske anlegget, og dette ga redusert kapasitet for godstog gjennom terminalen. - Det har blitt arbeidet intenst med å reparere skadene på stillverk og signaler og vi har nå fått gjenopprettet ca 80 % av normal kapasitet, sier informasjonssjef Trude Isaksen i Jernbaneverket øst tirsdag formiddag.

Feilrettingene vil fortsette for fullt inntil hele terminalen er friskmeldt igjen. Dette må skje ved å bytte ut komponent for komponent i det skadde anlegget, noe som er tidkrevende. Det er ikke klart hvor lang dette vil ta, da skadene er store på flere deler av anlegget. Likevel tilsier situasjonen tirsdag formiddag at trafikken er i ferd med å normalisere seg.


Jernbaneverket har planer for å utvikle Alnabruterminalen på kort og lang sikt. På kort sikt brukes det årlig 40 millioner i fornyelse og vedlikehold, og årets planer inkluderer blant annet arbeid med å sikre strømforsyningen til anleggene samt sporarbeider. På lengre sikt har Jernbaneverket foreslått en omfattende utvidelse av terminalen. Les mer om fornyelsestiltak og planer til høyre i denne saken.      

Alnabru godsterminal. Foto: Norfilm AS/ Jernbaneverket.