Jobbehelg på Østfoldbanen og Drammenbanen

Helga 27.-29. oktober jobber Jernbaneverket på to banestrekninger. Store vedlikeholdsarbeider og prosjekter i Moss, Råde og på Ski stasjon står på helgas arbeidsliste.

Østfoldbanen stenges i 12 timer mellom Oslo og Ski og videre til Mysen natt til søndag, og i 48 timer natt fra natt til lørdag mellom Vestby og Kornsjø. På vestsiden av Oslo er Askerbanen åpen for togtrafikk som normalt, mens Drammenbanen mellom Skøyen og Asker er stengt i 48 timer. Les mer om hvordan dette påvirker din reise på www.nsb.no

Storjobben foregår på Østfoldbanen
Mellom Oslo og Ski skal Jernbaneverket slipe skinnegangen. Dette foregår flere netter fremover, og du kan lese mer om dette arbeidet i denne saken på våre nettsider.

Statens vegvesen jobber med bruanlegget over jernbanen på Sørenga, og Jernbaneverket kontrollerer signalanlegget ved Bekkelaget. På Ski stasjon bygger Jernbaneverket hensettingsspor på østsiden av tunnelen i sør. I den forbindelse skal det etableres to kummer for signalkabler og eksisterende master for kjøreledning. Det skal i tillegg ryddes opp i eksisterende jernbanetekniske kabler.

Pakkmaskinen stabiliserer sporet, men kan lage noe støy. Foto: JernbaneverketForbereder Østfoldbanen for vinteren
 I helga kontrollerer Jernbaneverket kjøreledningen mellom Vestby og Moss. Ved Smørbekk omformer blir det strukket fiberkabel, og på Kambo blir det også gjort fornyelse og vedlikehold. Mellom Moss og Dilling kjøres det i helgen pakkmaskin som et ledd i å forberede banen for vinteren.
-Når sporet er pakket vil det føre til at vi kan unngå en del problemer i vinter, og gjør at vi bedre kan opprettholde punktligheten og få færre forsinkelser på strekningen, sier sporkoordinator for Østfoldbanen, Børre Karlsen.

På Moss stasjon skal det også jobbes med vedlikehold av bygningsmassen, der gamle og slitte elementer skal byttes ut, både på stasjonsbygningen og på pakkhuset. I helgen fortsetter også jobbingen ved planovergangen i Jeløygata i Moss. Der bygger Jernbaneverket et nytt veisikringsanlegg, noe som vil føre til et mer driftssikkert anlegg. Arbeidet med planovergangen vil, med unntak av litt etterarbeid, være ferdig på mandag. Også arbeidet med å utvide sporene for togparkering fortsetter ved Moss stasjon i helga. Her skal det foregå signalarbeider og arbeid på flere sporveksler.

På Råde stasjon er arbeidene godt i gang med å forlenge plattformen. Denne helga jobber Jernbaneverket med montering av master for kjøreledninger og pæling av såkalte stålkjernepæler. Dette er arbeid som gir noe anleggsstøy fra gravemaskiner, lastebiler og andre typer anleggsmaskiner.

Ved Seut i Fredrikstad skal Veidekke gjøre avsluttende arbeider etter innsetting av ei ny bru. I tillegg foregår det fjellrensk mellom Onsøy og Fredrikstad, og mellom Halden og Aspedammen. Mellom Lisleby og Skjeberg skal signalanlegg sjekkes, og ved Sandesund blir en nedlagt planovergang fjernet for godt.

-Mellom Sarpsborg og Skjeberg kjøres det i helgen forberedende renseverk, og det innebærer blant annet at vi fjerner vegetasjon, bytter kabelgater og gjør andre forberedelser slik at det er klart til renseverket skal kjøres, opplyser Karlsen. Det skal også gjøres mindre vedlikeholdsarbeider ved Svingen bro i løpet av helgen.

Også på Østre linje blir det jobbing i helga. Pakkmaskinen kjører mellom Askim og, og i tillegg skal Jernbaneverket gjøre ferdig arbeidene ved Glomma bru. Mens arbeidene har pågått har togenes måttet kjøre saktere forbi dette partiet. Etter helga settes hastigheten igjen opp til normalen. Ved Skotbu blir det gjort en del vedlikeholdsarbeider i sporet. Blant annet skal gamle skinner byttes ut med nye.

Akseltellere på Drammenbanen
Jernbaneverket skal legge inn akseltellere på Drammenbanen mellom Sandvika og Asker. Dette er et system for å registrere hvor togene befinner seg på strekningen. I helga gjennomfører vi forberedende arbeider for innføringen av akseltellere. Arbeidet vil i hovedsak foregå innvendig på stasjonene Billingstad og Hvalstad.