Nye Nodeland stasjon offisielt åpnet

I strålende solskinn og til stor jubel fra lokalsamfunnet kunne samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa erklære Nodeland stasjon for ferdig oppgradert og kryssingssporet for ferdig forlenget.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Til å klippe snora hadde prosjektleder Leif Stødle laget ei “saks” laget av skinnekapp. F.v. ordfører Johnny Greibesland, samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa, utbyggingsdirektør Harald V. Nikolaisen og prosjektleder Leif Stødle. Foto: Ingvild Eikeland.Et hundretall mennesker møtte opp da Jernbaneverket inviterte til offisiell nyåpning av Nodeland stasjon og kryssingsspor.

Økt sikkerhet og bedre tilgjengelighetJernbaneverket har investert 149 millioner kroner på Nodeland for å bedre forholdene til de som reiser med toget og for godstransportørene på Sørlandsbanen fortalte utbyggingsdirektør Harald V. Nikolaisen. Foto: Ingvild Eikeland
For å bedre sikkerheten for de reisende har Jernbaneverket erstattet mellomplattformen på Nodeland stasjon med to sideplattformer som er tilpasset lengden på persontogene som stanser stasjonen. Fra begge plattformene er det etablert trapper ned til gang- og sykkelveien i Kuliaveien.

Universell utforming
– For de reisende medfører byggingen av nye og lengre plattformer økt sikkerhet ved at alle vogner i tog som stopper her på Nodeland, nå vil stoppe til plattform, fortalte utbyggingsdirektør Harald Nikolaisen. – Videre er vi i Jernbaneverket opptatt av å legge til rette for at funksjonshemmede kan reise kollektivt. For at blinde og svaksynte lettest mulig skal kunne orientere seg på stasjonen er det montert ledelinjer. I tillegg er plattformenes sikkerhetssone er merket.

– Selv om jeg må medgi at forbindelsen mellom de to plattformene er ikke optimal, er Nodeland stasjon nå universelt utformet, sa Nikolaisen. – Stasjonen tilfredsstiller nå kravene, den er blitt sikrere og den har fått en betydelig standardheving.

Mer gods på bane
I tillegg til å oppgradere stasjonen har Jernbaneverket forlenget kryssingssporet på Nodeland med ca. 400 meter. Med dette kan et godstog på inntil 600 meter passere samtidig som det kommer et tog i motsatt retning her på Nodeland.

– En forlengelse av kryssingssporet betyr ei oppgradering av Sørlandsbanen og større muligheter for å få mer gods over på bane, sa samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa. – På Sørlandsbanen har vi nå forlenget kryssingssporet på Ualand og her på Nodeland, og de to neste kryssingssporene som er prioritert er Vigrestad og Bryne.

Ordfører Johnny Greibesland oppfordret Songdalens innbyggere til å ta toget og delte ut 20 månedskort for strekningen Nodeland-Kristiansand. Foto: Ingvild Eikeland– Ta toget!
Ved plattform til spor 2 er det etablert overbygd sykkelparkering for 42 sykler og parkeringsplass til 47 biler. Det er også montert en ladestasjon for to elbiler. Halvparten av disse kostnadene har Areal- og transportsamarbeidet (ATP) i Kristiansandsregionen tatt. – Med dette ønsker vi å oppfordre folk til å ta toget og å reise miljøvennlig, forteller ATP-utvalgets leder Bjørne Jortveit.

- Fra Nodeland til Kristiansand tar det ni minutter med tog. Til sammenlikning tar det et kvarters tid med bil og uendelig lang tid i rushtrafikken, fortalte ordfører i Songdalen kommune, Johnny Greibesland. Som representant for ATP-utvalget kunne ordføreren dele ut 20 månedskort til toget på strekningen Nodeland-Kristiansand. – Med dette håper jeg at flere av Songdalens innbyggere vil ta toget til og fra Kristiansand, avsluttet Greibesland.

Ordføreren benyttet også anledningen til å be Kleppa om penger til å bygge bro over sporene for å korte ned avstanden mellom plattformene.

Arrangementet på Nodeland ble avsluttet med marsipankake og kaffe. Foto: Kjell Bakken. 

Oddernes skolemusikkorps sørget for taktfast underholdning. Foto: Ingvild Eikeland.