Høyhastighetsutredningen på høring

Jernbaneverket har lagt ut Høyhastighetsutredningen på offentlig høring. Høringsfristen er den samme som for transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014 - 23, slik at det er mulig å behandle disse samlet.

Berørte fylkeskommuner, kommuner, regionråd og jernbanefora samt trafikkselskap og nærings- og interesseorganisasjoner bes gi sine uttalelser. Andre interesserte er også velkomne til å gi sine uttalelser innen samme frist som er 29.juni 2012.

Les hele høringsbrevet her.

Alt om Høyhastighestutredninger finnes her.

<Foto> Renfe </strong>