Hjelp oss til bedre trafikkinformasjon

Jernbaneverket lurer på hvordan du opplever trafikkinformasjonen når togene står. Vil du hjelpe oss til å bli bedre? Ta undersøkelsen vår.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Mange trenger trafikkinformasjon når det er forstyrrelser i togtrafikken. Du kan hjelpe oss til å forbedre trafikkinformasjonen. Foto: Hilde Lillejord/ Jernbaneverket.- Når togene står har kundene et stort behov for informasjon, sier Victor Hansen, sjef for kunde- og trafikkinformasjon i Jernbaneverket. – Denne undersøkelsen blir et viktig verktøy for oss slik at vi kan forbedre kundeinformasjonen på stasjonen.

Spørreundersøkelsen er lagt opp som en questback. Ta undersøkelsen her. 

- Vi håper at flest mulig gir oss tilbakemelding, sier Hansen. - Hensikten med undersøkelsen er at vi ønsker å forbedre oss kontinuerlig. Derfor vil den være tilgjengelig for kunder hele tiden – uansett om togene går eller står.

Jernbaneverket har ansvar for høyttalertjenesten og skjerminformasjonen på stasjonene, mens togselskapene har ansvar for informasjonen i togene samt kundeveiledere på stasjonen.

Disse plakatene finner du på stasjonene. Scann qr-koden med mobilen, og så kommer du rett til undersøkelsen.I Osloområdet har Jernbaneverket jobbet med tiltak for å kunne levere raskere og bedre informasjon når togene står. Et av de viktigste tiltakene er ferdige informasjonsplaner med scenarier for hvor togene snur og hvor togselskapene setter inn busser.

- Med disse planene er det enklere for oss å informere raskt på høyttaler og på monitor, sier Hansen. – Nå vil vi måle effekten av disse planene og justere dem der vi ser det er nødvendig.

Blant annet ønsker Jernbaneverket svar på hvor og i hvilke kanaler du henter trafikkinformasjon, om du opplever å få relevant informasjon på stasjonen og hvordan du opplever mengden av informasjon. Du kan være anonym i undersøkelsen. 

Undersøkelsen er tilgjengelig på Jernbaneverkets nettside, samt gjennom plakatannonser med QR-kode på stasjonene i østlandsområdet.