Godsaktører satser kreativt

Den svenske godsgiganten Green Cargo vurderte å legge ned godstransporten med konvensjonelle godsvogner til Norge. Med tilgang til flere mindre, men nødvendige medhjelpere som Rail Logistics Norway, Grenland Rail og CargoLink, ser de positivt på framtida.

Vognalsttog fra Green Cargo. <strong> Foto: Øystein Grue </strong>
Da NSB Gods ble til CargoNet i 2002, forsvant de konvensjonelle vognene fra sporet i Norge.. Nå går flere aktører sammen om å satse på denne tradisjonelle godstransporten.

Hard konkurranse

På Rail Terminal Drammen har de håndtert konvensjonelle godsvogner lenge – og tjent penger på det hele tida. Togselskapet som forsyner Drammen med flest godsvogner, er svenske Green Cargo. Det begynte de med i 2004. Det året dro de 5 000 vogner. I 2009 hadde dette økt til 10 500 vogner. I fjor omsatte Green Cargo for ca. 100 millioner svenske kroner på å transportere 301 000 nettotonn til Norge. For returlasten på 61 000 nettotonn fikk de inn bare 15 millioner.
Green Cargo har ikke merket at finanskrisa har slått ut på transporten til Norge, men derimot i eget land og i resten av Europa. Det har gitt blodrøde tall på bunnlinja og gjort at selskapet har kuttet det som ikke er eller vil kunne bli lønnsomt.

Ny sjanse for Norge

- Vår strategi er å ha fokus på godstransport på jernbane. Vi har kuttet bort alt som ikke er kjernevirksomhet, opplyser salgssjef Björn Thunqvist. I en større reportasje om godstransport i nytt nummer av Jernbanemagasinet innrømemr han at  også trafikken til Norge sto i fare. Men den skulle få en sjanse til. - Vi skulle se på om vi kunne ta ned kostnadene, øke kvaliteten og på den måten også øke kundelojaliteten, sier Thunqvist. Til det trengte han lokal forankring og lokale kontakter.

Lokal hjelper

En stor kostnadspost for Green Cargo har vært å holde styr på vognene de hadde sendt til Norge. De kunne stå rundt omkring på Alnabru uten at noen visste eksakt hvor de var. I januar kom det nystartede firmaet Rail Logistics Norway (RLN) på banen. Selskapet er opprettet av Arild Ekelund Hansen, Stein Henning Skahjem og Grenland Rail. Arild og Stein Henning, med bakgrunn fra nettopp H. Strøms virksomhet i Drammen, skal ta seg av de administrative oppgavene for Grenland Rail. Samtidig kunne de ta på seg å holde orden på de 100-200 vognene Green Cargo daglig sender til Norge og som går landet rundt med andre togselskap fra Alnabru.
- Vi jobber også med en del togfrakter og syr sammen logistikkløsninger for ulike kunder som kan være vareeiere, speditører eller togoperatører, forklarer Arild Ekelund Hansen.

Fleksibel

I Green Cargo kalles redningsoperasjonen for å sikre videre trafikk til og fra Norge for NOREG. Det er ingen feilstaving, forklarer Thunqvist:
- NOREG er “nynorsk”. Det vil si at vi skal prøve å finne nye måter å gjøre ting på for å utvikle markedet og produksjonsløsninger i Norge. Det som ikke går, er å ha røde tall på bunnlinja over tid. For å få til en positiv utvikling må vi tenke nytt. Første bud er å sky konservatisme og monopolisme. Vi må få flere operatører som kan samhandle og finne fram til lastbærere som passer bedre til transportbehovet. Dessuten må vi ha utholdenhet.
Et annet stikkord for Thunqvist er fleksibilitet. Det betyr at de både vil dra rundt på konteinere og konvensjonelle vogner når det er fornuftig å mikse tog.
- Da får vi en mulighet til å opprettholde trafikken. Med fleksible tog og tilgang til flere mindre terminaler får vi et større nettverk av kunder og mulige kunder, sier Björn Thunqvist.

Smått er godt

Terminaler er også det første på ønskelista til Björn Thunqvist. Det kan gjerne være små, funksjonelle terminaler som Rail Terminal Drammen eller Lager Nord på Hønefoss. En slik terminal ligger på Lillestrøm som en godt bevart hemmelighet. Her kjører Green Cargo to dager den ene uka, og tre dager den andre kommer ei slerke med maks sju vogner fra Volkswagen-konsernet med bildeler. Adressaten er Møller bil.
- Vi forhandler nå med Møller Logistikk om det er mulig også å ta inn gods for andre der. Det er slike terminaler vi ser etter. Vi får ikke høyverdig gods i konvensjonelle vogner hvis omlastingen skal foregå utendørs i all slags vær på Alnabru, sier Björn Thunqvist.
Arild Ekelund Hansen på sin side ser “vanvittige muligheter” for Hønefossterminalen, tidligere Lager Nord for Norske Skog Follum. Den ligger mellom Hønefoss stasjon og Hensmoen industriområde og er en søylefri hall på 8 800 m² med et 215 meter langt spor og rampe. Denne hallen har aktørene bak Rail Logistics Norway kjøpt sammen med Terje Tandberg Transport AS på Hønefoss. Til Hønefossterminalen kommer det papir fra Piteå i Nord-Sverige og fra Hoya i Tyskland.
-Den største utfordringen er å skape last begge veier. Det jobber vi med nå, sier Ekelund Hansen.
Returlast til Piteå, en distanse på 1400 km, kan være tømmer. – Vi har utviklet tømmerbanker slik at vi kan løfte hele tømmerlasset av lastebilen og sette det rett inn i vogna. Denne løsningen er godkjent av Green Cargo, forteller Ekelund Hansen.
Søppel kan også være et aktuelt produkt å frakte til Sverige, der fjernvarmeovnene trenger så mye påfyll at energiprodusenten er villig til å betale litt for overskuddsvarene våre, som her fortsatt blir sett på som et problem.

Mer penger i pukken

Som nummer to på prioriteringslista , etter tilgang på egnede terminaler, kommer infrastrukturen. – Vår anbefaling er å bruke penger på drift og vedlikehold. Dere må se til at den banen dere faktisk har, fungerer. Vi taper penger på infrastrukturen, sier Thunqvist, men legger til at han og Green Cargo skal sørge for å holde orden i eget hus før de går ut og kritiserer infrastruktureier:
- Jeg kan forklare overfor kundene hvorfor toget ble forsinket, men selv må jeg gå tilbake og se på hva jeg kunne gjort for å unngå dette. At vi har rett utdannede lokførere, at vi passer på at togene går når de skal, at vi sørger for at kundene laster riktig og liknende, det er vårt ansvar, konkluderer salgssjef Björn Thunqvist i Green Cargo. 
I Jernbanemagasinet nr 3 - 2012  kan du lese en mer utfyllende reportasje om godstransport og de løsningene Jernbaneverket jobber med for å stimulere til overføring av  mer gods fra vei til bane.


   Lossing av varer fra vognlastvogner. <strong> Foto: Øystein Grue </strong>