Ny holdeplass snart ferdig på Gjøvikbanen

Den nye holdeplassen Furumo på Harestua på Gjøvikbanen blir en holdeplass i særklasse. I disse dager pågår det en hektisk innspurt for å få alt klart til åpningen 9.desember. Det er mye mer enn en ordinær holdeplass om er bygget.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Innspurt i arbeidene på den nye Furumo holdeplass på Gjøvikbanen. <strong> Alle foto: Njål Svingheim </strong> 
- Det er travelt ja, men jeg føler at vi har god kontroll på dette, sier Jernbaneverkets byggeleder på Furumo, Bjørn Stokk. Når første tog stopper på Furumo tidlig på morgenen 9.desember skal holdeplassen være klar til bruk.

Mer enn holdeplass

Byggearbeidene på Furumo har gått for fullt siden tidlig på våren. Det er ikke bare en ny plattform som er bygget til erstatning for den gamle lille holdeplassen på stedet. Nye Furumo holdeplass skal ta over all passasjertrafikk på Harestua og utstyres deretter. Det er også bygget 1,1 kilometer ny fylkesveg, to kulverter under sporet, stort parkeringsområde med “kiss and ride”, flere ramper og trapper for enkel adkomst og det bygges også en bygning med oppvarmet venterom.  –Så blir det også en holdeplass i særklasse for et tettsted i sterk vekst, sier byggeleder Bjørn Stokk.Byggeleder Bjørn Stokk med skiltet som snart skal opp på den nye holdeplassen. Senere kan navnet bli endret til Harestua hp.
- Det mest krevende med dette anlegget var nok de store kulvertene som skulle legges inn i sporet når vi hadde totalbruddene i togtrafikken. –Da var det veldig hektisk og knappe tidsfrister for å få inn de store konstruksjonene, forteller han. Den ene kulverten rommer både fylkesvegen og gangvegen, mens den andre er noe mindre, men også den er dimensjonert for å slippe gjennom Skiforeningens tråkkemaskiner. Furumo holdeplass ligger nemlig midt i Skiforeningens løypenett og blir et glimrende utgangspunkt for skiturer i både Nordmarka og Romeriksåsene.

Slik blir det

•Ny plattform på 220 meter i 76 cm høyde over sporet
•Parkeringsplass for 85 biler
•Egne plasser for handicap-parkering
•Ladestasjon for el-biler
•Snuplass for busser
•Sykkelparkering under tak
•“Kiss and ride” –rundkjøring
•Bygning med temperert venterom
•Ny adkomstveg
•Ny belysning, høyttaleranlegg og teleslynge
•Universell utforming

Harestua

Harestua er det sørligste tettstedet i Lunner kommune og er et sted i sterk vekst. Når den nye holdeplassen nå åpner, legger kommunen opp til omfattende boligutbygging i nærområdet. I tillegg har Lunner kommune sammen med næringslivet store planer for stedsutviklingen på Harestua, og området rundt den nye holdeplassen blir sentralt på stedet. 

Stenger gamle Harestua st

Ved ruteendringen vil den gamle Harestua stasjon stenges for av- og påstigning og all trafikk flyttes til Furumo holdeplass. Den gamle stasjonen vil fortsette å ha en funksjon som kryssingsspor på Gjøvikbanen. 
Ved ruteendringen i desember 2013 vil Furumo endre navn til Harestua holdeplass.
   220 meter ny plattform snart klar for togpassasjerene.
 
Her kommer den nye fylkesveien under den store kulverten som er bygget. Veien gir også adkomst til et nytt stort bolgområde.

Tegningen viser hvordan området vil ta seg ut når også beplantning og grøntanlegg står ferdig på forsommeren neste år.