Forlenger busskjøring på Spikkestadbanen

De reisende med Spikkestadbanen må dessverre benytte buss i ytterligere 14 dager etter 13. august. Byggearbeidene ved Heggedal stasjon vil ta lengre tid enn planlagt på grunn av ustabile grunnforhold.

Omfattende arbeider med nye Heggedal stasjon. Foto: ragnhild Aagesen/ Jernbaneverket.Togtrafikken ble innstilt på Spikkestadbanen 26. mai. I perioden frem til 13. august pågår omfattende anleggsarbeider på Heggedal og Spikkestad stasjoner. På Heggedal har det vist seg at grunnforholdene er langt mer ustabile enn det forundersøkelser viste. Derfor har spuntearbeidene mot elva Skitthegga som renner langs stasjonen tatt mye lengre tid enn planlagt.

Slik situasjonen har utviklet seg, er det stor risiko for at banen ikke blir klar til togtrafikken mellom Asker og Spikkestad som planlagt 13. august.
For å sikre de reisende et godt alternativt transportopplegg har Jernbaneverket bedt NSB videreføre det alternative transportopplegget i 14 dager frem til 27. august.

Dette bygges på Spikkestadbanen:
På Heggedal stasjon bygges to nye og moderne sideplattformer. Plattformene vil få nye leskur og benker, ny belysning, nytt høyttaleranlegg og flere monitorer som viser informasjon om togtrafikken. Planovergangen mellom plattformene skal erstattes av en gang- og sykkelbro med heis og trapp. Heggedal stasjon blir med dette universelt utformet og tilgjengelig for alle.

Jernbaneverket skal i samme periode bygge om Spikkestad stasjon. Stasjonen deler Spikkestad i to og det er ingen direkte forbindelse mellom sør- og nordsiden av stasjonen. For å bidra til sentrumsutvikling flyttes stasjonen ca. 200 meter mot øst.

Arbeidet med ny gangbro er underveis, men spuntarbeidene tar lenger tid. Foto: Ragnhild Aagesen/ Jernbaneverket.