Forebyggende vedlikehold på Vestfoldbanen

Fra natt til 8.august og i åtte uker fremover vil Vestfoldbanen være nattestengt fra mandag til fredag. Du kan se hvilke konsekvenser dette får for ditt tog på NSBs nettsider.

 Uke 36

Natt til 9. september vil det bli foretatt manuell Ultralydkontroll av skinnene fra Skien til Sandefjord og natt til 10. september vil dette bli gjort mellom Sandefjord og Kobbervik. Her avdekkes eventuelle skinnefeil som må repareres/sveises før vinteren.

I tillegg vil arbeidet med sluttkontroll på kjøreledningsanlegget fra Skoppum til Tønsberg fortsette.

Uke 32-35

I uke 32 til og med uke 34 blir det gjort generiske arbeider og sluttkontroll på kjøreledningsanlegget fra Skoppum til Tønsberg. Kjøreledningsanlegget blir sjekket for slitasje og eventuelle svake ledd blir skiftet ut.

 –Generiske arbeider gjør vi hvert år, for å forhindre at det oppstår feil som gjør at togene blir forsinket eller må innstilles, sier sporkoordinator ved Drammen- og Vestfoldbanen, Knut Ole Kristoffersen.

Det vil også bli utført et sporfeltrelebytte på Sandefjord stasjon. Dette innebærer at slitte komponenter inne i signalanlegget blir tatt ut for vedlikehold og byttet ut. Dette gjøres for å forhindre at feil skal oppstå i signalanlegget.

 –Ved å gjøre slike forebyggende arbeider regelmessig unngår vi mange uforutsette feil og mangler på signalsystemene våre og slik kan vi gi et mer stabilt tilbud til våre kunder, sier Kristoffersen.

Mellom Drammen og Kobbervik vil det bli gjort kontrollmålinger etter renseverket som ble kjørt i 2011. Det skal også foregå vegetasjonsrydding mellom Galleberg og Holmestrand i løpet av disse ukene. Ved rydding av vegetasjon blir vegetasjon fjernet i en radius på 12 meter fra jernbanesporet, og deretter blir det sprøytet for å unngå at busker og trær vokser opp igjen.

Foto: Njål Svingheim

 –I år har det vært så mye nedbør at det er nødvendig med slik rydding av vegetasjonen nå, fortsetter sporkoordinator Knut Ole Kristoffersen. I tillegg benyttes denne stengningsperioden også til å asfaltere Holmestrand planovergang. I forbindelse med byggingen av dobbeltspor fra Holm til Nykirke skal det også utføres forberedende arbeider på Holmestrand stasjon. Arbeidene som skal gjøres i samband med dette er flytting av kabel for signal, tele og elkraft samt endring av eksisterende kontaktledningsanlegg. 

Saken vil bli oppdatert.  

Neste stenging på Vestfoldbanen etter disse nattarbeidene blir 6.-7. oktober.