Dovrebanen stengt i Soknedal til første uken i mai

Nye ras i påskeuken har medført enda større behov for steinmasser i gjenoppbyggingasrbeidet på Dovrebanen i Soknedal. Det jobbes døgnet rundt og ligger nå an til gjenåpning i uke 18.

 <strong> Foto: Tove Fjorden Ree </strong>
I påskeuken måtte arbeidet innstilles på grunn av nye ras og ustabile forhold på arbeidsstedet. Etter vurderinger tirsdag 10.april gjenopptas nå døgnkontinuerlig arbeid for å gjenoppbygge jernbanefyllingen. På grunn av de nye rasene er det nå anslått at det må fraktes inn hele 60.000 kubikkmeter med sprengstein for å bygge opp igjen banelegemet. Ett lass tar 18 kubikkmeter, så jobben er fortsatt meget omfattende.

Tirsdag 10.april anslås det at gjenåpning av strekningen Berkåk - Støren kan skje i løpet av uke 18, det vil si første uken i mai. Raset gikk 13.mars, og det har siden oppstått en rekke problemer på grunn av vanskelig tilgjengelighet, store nedbørsmengder og utsabile grunnforhold på stedet.

Det er ikke kjent at Dovrebanen har vært stengt så lenge på en delstrekning tidligere og Jernbaneverket beklager situasjonen. Særlig rammer dette godstrafikken, da ikke alle tog kan omdirigeres til Rørosbanen. Persontrafikken går med busser mellom Berkåk og Støren/Trondheim.

Jernbaneverket vil komme med nye prognoser for gjenåpning av banen hver  mandag framover.