Dovrebanen kan tidligst åpne i uke 16

Arbeidet med å bygge opp igjen underbygningen under sporet i Sokndalen som raste ut 13. mars viser seg å bli en svært omfattende oppgave. Mer bløte masser enn først antatt er fjernet, store mengder stein som må kjøres inn og vanskelig arbeidsforhold gjør at ny forventet åpning blir i løpet av uke 16.

Vanskelig beliggenhet og svært dårlig vær har gitt arbeidsfolkene problemer. I tillegg har de forberedende arbeidene tatt lengre tid enn det som først ble anslått. Først viste det seg at det var nødvendig å fjerne mer bløte masser, deretter har det gått med mer tid og steinmasser for å bygge sikker anleggsveg og fyllingsfot. Fram til tirsdag 3. april er det kjørt inn 28 000 kubikkmeter stein, mye av dette er brukt til å bygge anleggsveg.

Siden i slutten av forrige uke har arbeidene til tross for mye snø og vanskelig kjøreforhold gjort et byks framover og steinfyllingen som bygges opp nedenfra har kommet et godt stykke opp mot jernbanelinja.

Arbeidene med å bygge opp igjen underbygningen vil pågå hver eneste dag gjennom påska. Forventet åpning av sporet er i løpet av uke 16, nytt anslag for når sporet kan åpne kommer 10. april.


Steinfyllinga bygger seg oppover mot jernbanesporet. Mye av arbeidet så langt har gått med til å fjerne bløte masser og bygge sikker anleggsveg fram til rasstedet. Foto: Jernbaneverket