Dovrebanen åpnes igjen ved Dombås tirsdag kl 11

Dovrebanen ventes klar for trafikk over Dombås stasjon igjen fra tirsdag 17/1 klokka 11. Et godstog sporet av i stasjonens søndre ende fredag kveld på påførte spor og sporveksler store skader.

 Det jobbes intenst for å reparere sporene på Dombås etter avsporinga. <strong> Foto: Anders Nicolaysen </strong>
- Selv om skadene i søndre ende av Dombås stasjon er store, er de likevel mindre enn hva vi først fryktet, sier faglig leder linjen på Dovrebanen, Anders Nicolaysen. - Våre folk er i full sving med å reparere de ødelagte sporene på Dombås, sier Nicolaysen.

Undersøkelser av sporvekselen som ble skadd tyder på at denne kan repareres, men vi må regne med sakte fart over denne den første tiden, sier Nicolaysen. Også en sporveksel på Dovre stasjon ble påført skader av det samme godstoget. Denne er nå reparert og klar for passering av tog i redusert hastighet. Jernbaneverket vil sjekke de skadde sporvekslene med ultralyd før togtrafikken tillates å passere.

Jernbaneverket har kjørt kostemaskin for å fjerne snøen i sporet fra Brennhaug til Dombås, en strekning på 20 kilometer, for å kunne foreta inspeksjon av sporet.

Fra arbeidet med å få det avsporede lokomotivet tilbake på rett spor. <strong> Foto: Anders Nicolaysen </strong>