Buss for tog på Drammenbanen

Fra lørdag 28. januar kl. 13.00 til søndag 29. januar kl. 13.00 jobber Jernbaneverket mellom Asker og Drammen. Arbeidet med oppgraderingen av Lier holdeplass fortsetter og det skal gjøres vedlikeholdsarbeider på strekningen.

NSB og Flytoget setter opp buss for tog for de reisende. Les mer om buss for tog på NSBs nettside og på Flytogets nettside

Montering av sikkerhetsskjerm på Lier
Plattformene på Lier holdeplass er for korte for togene som trafikkerer strekningen. I 2012 skal Jernbaneverket forlenge plattformene østover mot Lieråstunnelen. I helgen fortsetter arbeidet med å bygge en ca. 6 meter høy midlertidig beskyttelsesskjerm langs sporet. Etablering av denne skjermen gjør at Jernbaneverket kan utføre arbeider ved Lier holdeplass mens togtrafikken går som normalt. 
Arbeidene ved Lier holdeplass vil pågå døgnkontinuerlig og nærmiljøet må dessverre regne med en god del støy. Nabovarsel er sendt ut til de berørte.

Mobil- og nettdekning i Lieråstunnelen
Jernbaneverket installerer trådløst bredbånd i Lieråstunnelen for nettsurfing og dekning for mobiltelefon. Etter planen skal det være mulig å ”komme på nett” i tunnelen i mars.

Vedlikehold i helga
I Lieråstunnelen skal Jernbaneverket bytte pærer for nødlys. Dette er en rutinemessig oppgave som gjøres hvert tredje år. På Drammen stasjon gjør Jernbaneverket forebyggende vedlikehold av den innvendige delen av sikringsanlegget. Det er det innendørs sikringsanlegget som styrer signalene ute i sporet. Opp mot Lieråsen skal kontaktledningen (togenes kjørestrøm) kontrolleres og vedlikeholdes.