Bergensbanen åpnet for trafikk

Tirsdag ettermiddag den 15. mai klokken 15:30 ble høyfjellsstrekningen på Bergensbanen meldt klar for trafikk etter at banen hadde vært stengt siden mandag formiddag.

Det var litt før klokka 10 mandag 14. mai at et godstog ble stående like øst for Finse med skade på strømavtakeren. Det ble også store skader på kontaktledningsanlegget.Godstoget ble i 15-tiden mandag trukket videre østover, med assistanse av et diesellokomotiv.

Kontaktledningsanlegget var påført skader over en strekning på ca. 2,5 kilometer, og reparasjonsarbeidene har vært omfattende. Arbeidene ble forsinket av dårlig vær med stort snøfall og sterk vind.

Mens banen var stengt fraktet NSB passasjerene med buss mellom Voss og Ål.