Drammenbanen stengt 24/6 - 27/6 pga plattformbygging i Lier

Fra søndag 24. juni kl. 03.00 til onsdag 27. juni kl. 03.00 jobber Jernbaneverket på Drammenbanen. Alle tog vil være innstilt i hele perioden. NSB setter opp alternativ transport, og du kan se hvilke konsekvenser dette vil få for ditt tog på NSBs nettsider.

Jernbaneverket forlenger plattformene på Lier holdeplass. Bildet viser armeringsarbeider i forbindelse med etablering av støttemur på nordsiden av holdeplassen. Foto: Hedda NossenMens togene er innstilt jobber Jernbaneverket med å forlenge plattformene på Lier holdeplass. - Plattformene på Lier er for korte for togene som trafikkerer strekningen og for NSBs nye tog. Vi forlenger derfor plattformene for å bedre sikkerheten for de reisende, forteller prosjektleder Ivar Olsen.

I vinter og vår har Jernbaneverket blant annet flyttet kabler og jernbanetekniske installasjoner, fjernet fjell og masser og satt ned spuntplater til støttemurene. – Fra søndag til tirsdag skal vi fortsette å fjerne fjell og masser på sørsiden av holdeplassen, rive sikkerhetsskjermen på nordsiden og montere nye kontaktledningsmaster, forteller prosjektlederen. I den samme perioden starter Jernbaneverket arbeidet med å etablere ny del av plattformene.

I tillegg til arbeidene på Lier holdeplass skal Jernbaneverket gjøre noen siste korreksjoner på mobil- og internettanlegget i Lieråstunnelen. Anlegget skal gi de reisende mobil- og internettforbindelse i tunnelen.

Arbeidene på Lier holdeplass vil pågå døgnkontinuerlig og nærmiljøet må dessverre regne med kraftig støy fra arbeidene. Varsel er sendt ut til de berørte naboene.

Moderniseringsarbeid i Osloområdet fra 24. juni - 6.august
På grunn av store moderniseringsarbeider på jernbanen i Osloområdet vil alle tog på strekningen gjennom Oslo mellom Skøyen og Grefsen, Bryn og Lillestrøm vil være innstilt i perioden 24. juni til 6. august.

Se Jernbaneverkets, NSBs og Flytogets nettsider for mer informasjon.