Arbeidshelg på Drammenbanen og Østfoldbanen

Jernbaneverket gjør i helgen omfattende arbeid på flere banestrekninger. For å se hvordan dette påvirker din avgang, sjekk NSBs nettsider.

Drammenbanen

På Drammenbanen blir det gjort omfattende arbeider i heIgen. I Drammen fornyer Jernbaneverket sporområdene på Skamarken og Sundhaugen, slik at det blir mulig å snu og parkere flere tog. Dette er et viktig bidrag til å gi Drammen og store deler av Østlandsområdet et kraftig forbedret togtilbud i årene som kommer.

Deler av arealene på Skamarken, som ligger rett vest for Drammen stasjon, ble ferdig før ferien. Resten tas i bruk i begynnelsen av desember. På Sundhagen, som ligger litt lenger mot vest, starter arbeidene nå og avsluttes til våren. Arbeidene vil også påvirke trafikken på Sørlandsbanen.

- På Skamarken skal vi denne helga jobbe med anlegget for togenes kjørestrøm. Her blir det også arbeider med signal- og sikringsanlegget. I tillegg skal Drammen kommune gjøre noen arbeider på bybrua mens banen er stengt, opplyser kommunikasjonsrådgiver Olav Nordli i Jernbaneverket.

- På Sundhaugen skal vi gjøre omfattende masseutskiftning, og her pågår arbeidene også utenfor perioden med stans i togtrafikken. Det blir sammenhengende anleggsaktivitet på ulike deler av området fra fredag ettermiddag til mandag kveld, forteller Nordli.

I tillegg skal det gjøres en rekke andre arbeider. På Lierstranda mellom Lier og Brakerøya skal det fjernes seksjonsisolator i transformatorfelt. Det skal strekkes cirka 400 meter med kontaktledning og bæreline, samt at det skal monteres 80 nye hengetråder.

-Dette vil føre til at det blir bedre for alle tog som skal passere dette området. Her har det tidligere vært problemer med at høyspenningsbryteren faller ved passering, men dette blir det slutt på nå, sier Rolf Terje Larsen, anleggsleder Elkraft i Jernbaneverket. Det vil også bli gjort mindre arbeider andre steder på banestrekningen.

Østfoldbanen

Også på Østfoldbanen skal det arbeides i helgen, og banen vil være stengt fra natt til lørdag til natt til mandag. Jernbaneverket skal da koble inn nye signalkabler på Sarpsborg stasjon. Mellom Skjeberg og Sarpsborg skal det gjøres vedlikehold i sporet, og i tillegg foregår det rensk av linjegrøfter mellom Skjeberg og Berg.

Arbeidene på Råde stasjon vil fortsette også denne helgen. Med oppdateringen av Råde stasjon følger det med et behov for nye master for kjøreledningene. Kommende helg blir det montert nye master og kjøreledningen flyttet over til disse. I prosjektets fase to er planen å bygge heishus og trapp for bru over sporet. For å slippe å “begynne på nytt” blir det allerede nå laget et godt fundament for heishuset. Dette arbeidet kan føre til noe støy.