Arbeider på flere strekninger 24/11 – 26/11

I helgen 24-26.november gjennomfører Jernbaneverket anleggs-og utbedringsarbeider på flere strekninger på Østlandet. Det kjøres buss for tog lokalt på Drammenbanen, mens tog på Dovrebanen erstattes av buss sør for Tangen/Hamar. Togene på den nye Askerbanen går som normalt.

 


Dovrebanen sør for Tangen, Hovedbanen nord for Strømmen, Gardermobanen og Kongsvingerbanen er stengt på delstrekninger i tidsrommet fra lørdag 24/11 kl 07.40 til søndag 25/11 kl 07.45. Strekningene Dal – Hauerseter på Hovedbanen og Eidsvoll – Tangen på Dovrebanen er stengt fra lørdag kl 07.45 til søndag kl 19.00.

Drammenbanen (gjelder lokalstrekningen, ikke togene som kjører den nye Askerbanen) er stengt fra lørdag 24/11 kl 03.00 til mandag 26/11 kl 03.00.

Flytoget
Flytoget går som normalt mellom Drammen og Oslo S. Det kjøres busser for Flytoget mellom Oslo S og Oslo lufthavn, Gardermoen inntil banen er åpnet igjen. Se også www.flytoget.no for flere opplysninger.

Dovrebanen
For fjerntogene til/fra Trondheim kjøres det busser for alle tog mellom Oslo S og Hamar mens banen er stengt. For regiontogene til/fra Lillehammer kjøres det busser mellom Oslo S og Tangen for alle tog i samme tidsrom. Bussene har avgang/ankomst ved spor 19 på Oslo S. Regiontogene nordover kjører i rute fra Tangen og bussene kjører videre retning Lillehammer for avstigning. Fra Oslo S i retning Larvik/Skien kjører også togene i rute og overgangsreisende bes benytte neste tog.

Drammenbanen
Arbeidene berører kun lokaltogene som kjører den gamle strekningen og som stopper på alle stasjoner. Disse togene (Asker – Lillestrøm-pendelen) erstattes av busser mellom Skøyen og Asker. Alle regiontog og øvrige lokaltog til/fra Drammen, Skien/Larvik, Kongsberg og fjerntogene går som normalt til/fra Oslo S.

Kongsvingerbanen

Alle tog til/fra Kongsvingerbanen og Sverige erstattes av busser mellom Oslo S og Fetsund/Sørumsand inntil banen er åpnet igjen.

Hovedbanen
Lokaltogene erstattes av busser mellom Strømmen og Lillestrøm inntil banen er åpnet igjen. Se ogsåwww.nsb.no for flere opplysninger.
 

Dette skal utføres

Drammenbanen:

På Drammenbanen gjør Jernbaneverket signaltekniske arbeider, vedlikehold av spor, og arbeider på kontaktledningsnettet mellom Asker og Sandvika.

Akselteller- prosjektet skal denne helgen gjennomføre forberedende arbeid for innføring av akseltellere på Drammenbanen fra Sandvika til Asker. Arbeidet vil foregå innvendig på stasjonene Billingstad og Hvalstad.

Akseltellere er et system for togdeteksjon som skal erstatte dagens sporfelt.

Både Flytoget, regiontogene og lokaltogene mot Drammen og Kongsberg kjører altså som normalt også mellom Asker og Oslo S.

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen
Mellom Minnesund og Kleverud langs sørenden av Mjøsa er Statens vegvesen og Jernbaneverket i gang med bygging av nytt dobbeltspor og ny firefelts E6 på en ca. to mil lang strekning.

- Flere steder på anlegget skal vi fjerne fjellknauser i umiddelbar nærhet av eksisterende spor, og vi jobber for fullt med dette mens togene står. Dette innebærer boring og sprenging, graving og pigging, samt massetransport, opplyser byggeleder Kåre Nordsjø på Fellesprosjektet. Til helga blir det slik aktivitet bl.a. på Ørbekk, Molykkja, Korslund og Morstua.

Rett sør for Kleverud skal en undergang (kulvert) under Dovrebanen byttes ut i løpet av helga. Videre skal det settes opp nye master for kontaktledningen på Langset og ved Strandlykkja, samt at stikkrenner og grøfter skal renses flere steder på strekningen.

Gardermobanen og Hovedbanen
Arbeider med sikringsanlegget.