Anleggsarbeid i Trondheim og på Gjøvikbanen gir buss for tog

Fra lørdag 19.mai kl 07.05 til mandag 21.mai kl 05.00 er alle tog erstattet med busser inn og ut av Trondheim sentralstasjon. Årsaken er bygging av bru over stasjonsområdet. Også på Gjøvikbanen er det anleggshelg.

 Den nye gangbrua over stasjonsområdet skal nå bygges over sporene på Trondheim S.  <strong> Foto: Njål Svingheim </strong> 
Det pågår en stor ombygging og modernisering av Trondheim sentralstasjon. Blant annet skal det bygges en gangbru fra jernbanestasjonen over alle sporene og fram til havna og sjøen. Fra lørdag morgen 19.mai  til og med søndag kveld 20.mai er derfor alle tog erstattet med busser inn og ut av Trondheim på grunn av bruarbeidene.

Fornyelse av plattformområdet

Jernbaneverket startet arbeidet med å fornye og oppgradere plattformområdet med tilhørende adkomster ved Trondheim sentralstasjon i februar 2012. I forbindelse med dette arbeidet skal det bygges en teknisk kulvert under sporet inne på plattformområdet. Dette arbeidet krever at sporene stenges fra 19.-21. mai. Det vil også utføres kontroller og vedlikeholdsarbeid på strekningen. 

Fornyelsen av plattformområdet er Jernbaneverkets bidrag til å skaffe Trondheim et nytt og bedre kollektivknutepunkt for alle. Tre plattformer skal oppgraderes og det skal bygges nye heiser og trapper til plattformene. Plattformområdet skal være universelt utformet. Det nye anlegget skal stå klart i januar 2014.  

For reisende på Dovrebanen og Rørosbanen vil det bli busstransport mellom Heimdal og Trondheim, mens det for reisende på Nordlandsbanen vil bli buss mellom Trondheim og Stjørdal. Lokaltogene mellom Lerkendal/Trondheim og Steinkjer trafikkeres med busser mellom Lerkendal / Trondheim og Lilleby, mens toget til Østersund får busstransport mellom Hommelvik og Heimdal.

Les mer om moderniseringen av Trondheim sentralstasjon her.

Gjøvikbanen
Også på Gjøvikbanen gjennomføres det anleggsarbeider denne helgen. Ved nye Harestua holdeplass på Furumo skal det etableres en ny undergang. Forberedende arbeider med blant annet forskaling og støping har pågått en tid og til helgen blir undergangen skjøvet på plass under sporet. I tillegg vil det være arbeider med kontaktledningen, noe plattform- pg sporarbeider.

Jernbaneverket gjør også mye vedlikehold på Gjøvikbanen denne maihelga.

- På Gran stasjon river vi to gamle sporveksler som ikke lenger er i bruk, forteller banesjef Tormod Urdahl. Deretter legger vi inn vanlige skinner i stedet for veksler, og da kan togene holde litt høyere hastighet enn de gamle vekslene tillater.

Langs banen skal det foregå mindre signalarbeider på Raufoss, og mellom Gran og Eina skal anlegget for togenes kjørestrøm kontrolleres. Mot Oslo skal det foregå fjellsikring ved Åneby, og arbeid med kabelkanaler på Kjelsås stasjon. 

 Det kjøres buss for tog på hele strekningen. Les mer om planlagte trafikkavvik her.