Trafikken på Alnabru 100 prosent

Trafikken går nå som normalt gjennom Alnabru godsterminal etter lynnedslaget i juli. – Fra 16. juli kunne vi avvikle togtrafikken 100 % på Alnabru, sier trafikksjef Paal Arve Sirnes.

Lynnedslaget 1. juli ga svært store skader på Alnabru godsterminal, og det gjenstår fortsatt reparasjoner i området. Det er registrert skader på mer enn 70 kretskort i signalanlegget, mot at det vanligvis byttes ca to slike kretskort i året. Det er registrert skader mer enn 600 meter fra nedslagspunktet.

- Trafikkavviklingen var på ca 80 % av normalen den 3. juli, sier Sirnes, og den har vært gradvis stigende frem til nå. - Vi vet at denne situasjonen har vært krevende for godsselskapene, men nå kan togproduksjonen følge den vanlige ruteplanen. 

Nedslag i sambandsmast
Normalt gir lynnedslaget skade på et begrenset område, men omfanget av skader på Alnabru er langt større enn det vi vanligvis ser.  

-  Jeg har ikke sett lignende skader etter lynnedslag på mine 37 år i jernbanen, sier fungerende banesjef Jan Prang. Det har vært jobbet kontinuerlig med feilretting siden lynet slo ned i en sambandsmast.

Det gjenstår nå arbeider på to sporgrupper i den nordre enden av terminalen, samt at Jernbaneverket må reparere sporvekselvarmen.

- Varmen i vekslene er i bruk i den kalde årstiden, sier Prang. Derfor har ikke dette vært en prioritert oppgave til nå, men dette skal selvfølgelig utføres før kuldegradene kommer.

Det er vanskelig å etablere vern som kan håndtere slike overspenninger som Alnabru ble utsatt for.  Jernbaneverket skal nå utrede sikringen mot overspenning på Alnabru og vurdere hva som bør gjøres for å unngå slike hendelser fremover.

Alnabru godsterminal strekker seg over et stort område. Foto: Trude Isaksen/ Jernbaneverket.