2012

 • Helgejobb på Drammenbanen

  Helga 10-11. november utfører Jernbaneverket arbeider flere ulike steder på Drammenbanen. Det kjøres buss istedenfor tog mens banen er stengt.

 • Dalane stasjon ferdig ombygd

  Dalane stasjon ved Kristiansand er nå ferdig ombygd til fjernstyrt stasjon. Samstundes har Sørlandsbanen óg fått eit nytt kryssingsspor.

 • Jernbanen klar for vinteren

  Jernbaneverket viderefører den økte innsatsen i vinterberedskapen som ble innført for to år siden. Mer nytt utstyr, bedre sporvekselvarme og nyere tog er viktige faktorer for punktligheten.

 • Nye Moelv stasjon åpnet

  Moelv stasjon og gatetun er fornyet. Med god hjelp fra barna i Kremmerhuset barnehage erklærte ordfører i Ringsaker kommune, Anita Ihle Steen, stasjonen for åpnet.

 • Økning i antall kobbertyverier

  Den siste tiden har Jernbaneverket opplevd at det har blitt stjålet kobber på flere banestrekninger. Både på Østfoldbanen, Vestfoldbanen, Tinnosbanen og på Gardermobanen har det blitt stjålet kobber.

 • Arbeidshelg på Drammenbanen og Østfoldbanen

  Jernbaneverket gjør i helgen omfattende arbeid på flere banestrekninger. For å se hvordan dette påvirker din avgang, sjekk NSBs nettsider.

  Råde stasjon før arbeidene ble satt i gang
 • Follobanens tunnel skal drives med tunnelboremaskiner

  Tunnelen for den nye Follobanen skal bygges ved bruk av tunnelboremaskiner som hoved-metode, i tillegg til tradisjonell sprenging. Jernbaneverkets beslutning åpner for stor internasjonal, så vel som nasjonal deltakelse i byggingen av Norges hittil lengste jernbanetunnel.

 • Undergangen på Moelv er åpnet for reisende

  Jernbaneverket har bygd to nye plattformer og en undergang på Moelv stasjon. Plattform til spor 2 ble tatt i bruk i desember 2011, og plattform til spor 1 i juni 2012. Denne uken ble undergangen på stasjonen åpnet for reisende.

 • Stor interesse for jernbaneprosjekter i Sør/Vest

  Nærmere 90 norske og utenlandske firma hadde møtt frem for å få informasjon om kommende prosjekter på Jernbaneverkets leverandørdag 25.oktober i Bergen.

  Deltakere leverandørdag 25102012
 • Internasjonale miljøpriser til Jernbaneverket

  Jernbaneverket har mottatt to priser for godt miljøarbeid fra Den Internasjonale Jernbaneunionen (UIC). I kategorien “Energi og CO2” vant Jernbaneverket førsteprisen for utviklingen av Erex , et system for å registrere strømforbruk på tog som blant annet gjør det mulig å redusere energiforbruk og CO2-utslipp. I tillegg er prosjektet Follobanen hedret for å ha utarbeidet en metode for å integrere miljø i beslutningsprosesser ved planlegging av ny jernbane. Prisene ble delt ut under en stor konferanse UIC Sustainability Awards 2012 i Venezia 26.oktober.